Sanningen bakom siffrorna: Få koll på din avkastning (ROI) genom att gå över till intelligent, automatiserad WFM - Calabrio (Swedish)
Calabrio Blog

Sanningen bakom siffrorna: Få koll på din avkastning (ROI) genom att gå över till intelligent, automatiserad WFM

Att mäta avkastningen på investeringen för en applikation är inte alltid så enkelt. Allra först måste man stämma av vilken verksamhetens vision är. Vad är det vi försöker uppnå? Kontaktytorna som skapas under kundresan kan hjälpa dig att göra visionen tydligare, men du behöver data som belägg för att du är på rätt väg.

När man ska analysera avkastningen på en investering i en workforce management solution kan man börja med att göra några enkla avräkningar. Tänk på att du beräknar de potentiella besparingarna för kontaktcentrets obestridligt största utgiftspost: arbetskraften.

Att sänka lönekostnaderna med några timmar per vecka kan till exempel resultera i stora besparingar varje månad. Att ta höjd för semesterdagar kan förfina prognoserna ytterligare.

Men detta är av mindre betydelse i jämförelse med den verkligt stora frågan, nämligen personalplaneringen. Hur mycket arbetstid lägger du på att pussla ihop scheman och göra uppföljningar?

Går det att göra processen lite enklare – och samtidigt spara tid och pengar?

Vi har tagit fram ett nytt verktyg som hjälper dig på vägen: Calabrios WFM ROI-kalkylator.

Siffrorna ljuger inte

Behoven hos ett modernt kontaktcenter kräver en mer agil inställning till workforce management. Kanske behöver du hantera en större, utspridd personalstyrka och ändå upprätthålla teamets effektivitet oavsett var medarbetarna är lokaliserade.

Just därför har vi utarbetat ROI-kalkylatorn. Vi vill att du ska få vägledning om den bästa vägen framåt för denna typ av skiftande och flexibla behov. Calabrio WFM är en personalfokuserad lösning som skapar balans mellan personalbehoven – vare sig arbetet sker på distans eller på plats – och affärsbehoven.

Låt oss titta på några exempel på potentiella besparingar som Calabrio WFM kan ge dig om du använder ROI-kalkylatorn.

Ett faktureringscenter för vårdkunder

Detta kontaktcenter med 150 medarbetare hanterar fakturorna för ett sjukhussystem. Varje månad lägger systemet cirka 10 000 dollar per medarbetare på lön, skatter, kontorslokaler etc. Personalcheferna använder främst Microsoft Excel för att lägga scheman och göra personaluppföljningar. I genomsnitt tar det sex veckor att fullt ut lära upp en ny medarbetare i systemet, och centret ligger stadigt på en personalomsättning på ca 15 procent.
Beräknad besparing per månad: 206 056 dollar

En studentinskrivningsenhet vid ett universitet

Detta universitetskontaktcenter med 50 medarbetare hanterar nya studentinskrivningar, undervisning, betalning av lån och schemaläggning. Varje månad lägger universitetet ca 6 500 dollar per medarbetare på lön, skatter, kontorslokaler etc. Personalcheferna använder en enkel, lokalt baserad WFM-lösning på universitetets interna servrar för att lägga scheman. I genomsnitt tar det tre veckor att fullt ut lära upp en ny medarbetare i systemet. Universitetet har en högre personalomsättning – cirka 25 procent – eftersom personalen omorganiseras efter inskrivningsperiodens slut.
Beräknad besparing per månad: 26 929 dollar

Ett telekomservicecenter

Detta telekomkontaktcenter hanterar kundfrågor för fiber- och internettjänster. Varje månad lägger företaget ca 8 500 dollar per medarbetare på lön, skatter, kontorslokaler etc. Personalcheferna använder en avancerad WFM-hybridlösning för att hantera den flexibla schemaläggningen. I genomsnitt tar det åtta veckor att fullt ut lära upp en ny medarbetare i systemet – men företaget kämpar med en hög personalomsättning på närmare 50 procent.
Beräknad besparing per månad: 476 162 dollar

Observera att siffrorna endast ska betraktas som estimat som tillhandahålls i informativt syfte. Exemplen avser en initial beräkning baserat på de siffror som angetts i ROI-kalkylatorn. Om du anger din e-postadress kan du generera en fullständig rapport med siffror för de besparingar du kan göra – både i fråga om tid och pengar.

Hur mycket kan du spara?

Har vi väckt ditt intresse? Testa vår ROI-kalkylator och ta reda på hur mycket du kan spara. Våra säljare vägleder dig gärna om du har fler frågor.

Kalkylatorn visar tiden och den ekonomiska avkastningen på en investering i en avancerad WFM-lösning. Du kan även räkna med en rad andra fördelar om du bestämmer dig för att implementera Calabrio WFM. Behöver du mer information om Calabrio WFM? Ta en titt på vår produktöversiktssida och kontakta oss för mer information!

Niclas är kommersiellt ansvarig över den svenska marknaden hos Calabrio. Tidigare har Niclas arbetat som projektledare och konsult samt som Customer Lifecycle Manager för den svenska marknaden på Teleopti.
Recent Posts

    Start typing and press Enter to search

    Send this to a friend