Gladly & Calabrio – Calabrio (Swedish)

Gladly + Calabrio WFM

Leverera personligt anpassad kundservice och möjliggör ökad effektivitet i ditt molnbaserade kontaktcenter.

Allt du behöver för att överträffa både kundernas och agenternas förväntningar

Gladly och Calabrio gör det enklare än någonsin för det moderna kontaktcentret att schemalägga och prognostisera personalstyrkan, samtidigt som nya möjligheter skapas för att uppnå överlägsna kundupplevelser oavsett kanal. Kontaktcenterchefens möjlighet att hantera bemanningen och tillhörande scheman i sitt team är viktigare än någonsin för att kunna leverera fantastiska kundupplevelser och en högkvalitativ kundservice. Calabrio har gått bortom traditionella WFM-system för att tillgodose behovet av människocentrerade omnikanalslösningar som Gladly.
Moderna kundserviceteam måste kunna arbeta i och mellan olika kanaler, och agenterna förväntas till och med arbeta med flera kunder samtidigt i digitala kanaler som chatt, sms och sociala medier. Genom att kombinera Gladly med Calabrio WFM har du den unika möjligheten att planera agenternas scheman i flera digitala kanaler samtidigt. Den här kombinationen är perfekt lämpad för moderna kontaktcenterteam med en människocentrerad kundservice som kräver flexibel hantering av agenternas scheman och bemanning.

Gladly & Calabrio

ÖKA EFFEKTIVITETEN MED CALABRIO ONE

Hjälp dina agenter att jobba smartare – och ditt kontaktcenter att bli effektivare. Bibehåll en hög kundservicenivå och håll nere kostnaderna genom att bli bättre på att fastställa hur många agenter du behöver. Uppnå mer korrekt schemaläggning av agenter i alla kommunikationskanaler – telefon, e-post och chatt – baserat på tidigare samtalsvolymer och trender.

FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN MED CALABRIO ONE

Leverera en högkvalitativ och mer konsekvent kundupplevelse i alla kanaler.
Håll koll på vad som händer i varje kundinteraktion med 100 % samtalsinspelning.
Identifiera snabbt behovet av riktad agentutbildning och ge enskild coachning med flexibla utvärderingsformulär.

UPPTÄCK KUNDENS RÖST MED CALABRIO ONE

Varför ska du behöva förlita dig på undersökningar för att få veta vad dina kunder vill ha?
Fatta bättre, snabbare, datadrivna beslut genom att förstå alla kundinteraktioner.
Snabba på försäljningen, hantera risker och öka kundengagemanget med analysverktyg som kan hjälpa dig att få insikter direkt från kunderna.

VARFÖR SKA DU KOMBINERA CALABRIO WFM OCH GLADLY?

SCHEMALÄGGNING I ALLA KANALER

När du driver ett kontaktcenter med många olika kanaler behöver du en lösning för schemaläggning och prognostisering som kan tillgodose de mångfacetterade behoven. Med Gladly är alla kanaler inbyggda i en enda kundservicelösning, vilket innebär att Calabrio WFM enkelt kan skapa exakta prognoser för alla kanaler och medietyper med hjälp av historik från Gladly och precisa algoritmer. Ta hänsyn till säsongsvariationer och lägg till din kunskap om framtida kampanjer i prognosperioderna, över ett år i förväg och ned till minutprecision med ett kraftfullt och dynamiskt arbetsflöde.

Gladly & Calabrio

ÖKA AGENTERNAS EFFEKTIVITET

Gladly säkerställer att rätt agent effektivt dirigeras till nästa kund som behöver tillgång till den aktuella kompetensen, oberoende av kanal. I kombination med Calabrio WFM:s unika, anpassningsbara algoritmer för schemaläggning och optimering kan du tilldela resurser dynamiskt och optimalt. Automatisera planeringsprocesser i komplexa miljöer med många kompetenser för att skapa planer som underlättar schemaflexibilitet och möjliggör affärsmålen.

Gladly & Calabrio

SKAPA ÖKADE INTÄKTER

Tillsammans kan Gladly och Calabrio WFM generera intäkter för ditt kontaktcenter genom att göra agenterna mer effektiva och ge dem ett gränssnitt som hjälper dem att identifiera kunder med hög köpavsikt. Arbetsledaren kan känna sig trygg med att en kvalificerad agent kopplas till rätt kund för största möjliga uppförsäljning – så att arbetsledaren kan fokusera mindre på tidskrävande schemaläggning och mer på kärnverksamheten.

Gladly & Calabrio

VARFÖR SKA DU VÄLJA CALABRIO FÖR DITT GLADLY-KONTAKTCENTER?

MODERN KUNDUPPLEVELSE

Gladly och Calabrio revolutionerar hela kontaktcenterbranschen genom att ge agenter och arbetsledare ökad kontroll. Precis på samma sätt som en agent som använder Gladly får tillgång till hela kundresan kan arbetsledare och kvalitetsansvariga som använder Calabrio WFM tillsammans med Gladly se hela agentens och kundens interaktion i ett enda samordnat gränssnitt.

quality management

MOLNBASERAD LÖSNING

Båda företagen värdesätter innovation, och eftersom vi båda finns i molnet förbättrar vi ständigt användarupplevelsen för att underlätta högkvalitativ kundsupport och ärenden lösta vid första samtalet.

workforce management

NÖJDA AGENTER

Calabrio och Gladly strävar efter att ge agenten större kontroll och rätt verktyg för att kunna arbeta smidigare. Med hjälp av schemaläggning via självbetjäning och automatiska svar på ledighetsförfrågningar slipper arbetsledaren tidskrävande schemaändringar, och agenterna behöver inte vänta på svar från arbetsledaren.

ÖKA AGENTERNAS EFFEKTIVITET

Med Gladly och Calabrio behöver du inte gå igenom mängder av ärenden och flikar för att hitta det du söker. Våra unika gränssnitt ger enkelt och smidigt den information agenter och arbetsledare behöver, när de behöver den, på ett överskådligt sätt.

Gladly & Calabrio

Calabrio och Gladly kompletterar varandra;
Global Implementering

AKTUELLA BRANSCHER

Calabrio ONE levererar till alla branscher och tillämpas ofta inom:

  • Försäkringsbranschen
  • Hotell och restaurang
  • Detaljhandel
  • Hälso- och sjukvård
  • Resebranschen
  • Samhällsservice
  • Finansbranschen
  • Telekom
  • Teknik

UPPTÄCK KUNDENS RÖST MED CALABRIO + Gladly

Kompatibla produkter: Calabrio WFM

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend