Calabrio ONE – Calabrio (Swedish)

Calabrio ONE

INTELLIGENT, HELT INTEGRERAD
PLATTFORM I MOLNET FÖR WORKFORCE ENGAGEMENT

SKAPA ETT MODERNT KONTAKTCENTER.
FÖRVANDLA HELA DIN VERKSAMHET

Calabrio ONE ger dig en komplett samling verktyg för att du ska kunna utvinna det enorma värde som ligger dolt i dina data om kundinteraktioner och förvandla hela din verksamhet. En enda sömlös molnlösning kombinerar en helt integrerad plattform för Workforce Engagement med robust VoC-analys och Business Intelligence-verktyg.

Spela in varje kundinteraktion, oavsett kanal. Utvinn prediktiva och vägledande insikter. Maximera kundupplevelsen, förbättra medarbetarnas engagemang och öka effektiviteten. Därefter kan du utöka de kundcentrerade strategierna till hela företaget för att accelerera försäljningen, driva innovation och föra verksamheten framåt.

MOLNET ÄR ETT MÅSTE

Fördelarna med molnbaserad kontaktcenterteknik är uppenbara. Molnet ger dig möjlighet att använda i stort sett obegränsade resurser, med snabb och effektiv skalbarhet. Det skapar även en säker tjänst med smidig åtkomst och inbyggd redundans, utan krav på din IT-avdelning att underhålla en lösning.

Tillgången till den senaste och bästa programvaran, utan ytterligare kostnad, gör att molnlösningen skapar konkurrensfördelar utan behov av ökad budget.

Calabrio ONE är det solklara förstahandsvalet för molnet. Vi har länge varit och är fortsatt ledande inom Workforce Engagement Management i molnet, för att göra moderna kontaktcenter agila, fria och redo för framtiden:

  • Skala upp eller ned din verksamhet så mycket det behövs.
  • Utnyttja molnbaserade AI- och ML-program för att uppnå datadriven insikt, förutspå trender och göra förebyggande förändringar.
  • Anpassa den digitala infrastrukturen och kapaciteten direkt, utan stora investeringar.
  • Få ökad trygghet tack vare inbyggd säkerhet, kontinuitet och efterlevnad som utnyttjar de senaste processerna.

Personligt anpassad installation. Calabrio ONE är en lösning som är tillgänglig i det publika molnet, och våra kunder uppskattar fördelarna med den här installationsmodellen. Läs om de övriga installationsmodeller som vår lösning stöder här på engelska

Calabrio ONE finns tillgängligt på bland annat svenska, danska, norska och finska. Användarna kan själva välja språk i gränssnittet på ett enkelt sätt.

Öka medarbetarnas engagemang –
gör dina anställda till ambassadörer

Engagerande medarbetare är ett måste för en optimal kundupplevelse. Calabrio ONE är utformat för att stärka och stötta medarbetarna under hela kundresan.

Lösningen har utvecklats för att ta dig bortom Workforce Optimization (WFO) och inse värdet av Workforce Engagement Management (WEM) i molnet. Det sker på ett enkelt, personanpassat och smart sätt.

Ge medarbetarna större frihet. Låt dem jobba var de vill, på de tider som passar dem bäst, och ge dem flexibilitet att ändra sig. Allt inom ramarna för en hög servicenivå, med ständigt uppdaterad bakgrundsdata som hjälper dig att övervaka avvikelser i realtid och hantera oväntade situationer på ett bättre sätt.

Motivera medarbetarna att bli bättre. Quality Management hjälper dig att hantera uppspelning, utvärdering och medarbetarnas feedback från en enda överskådlig plattform. Använd färdigbyggda arbetsflöden för utvärdering, eller skapa unikt anpassade resultatkort anpassade efter affärsmålen. Spara tid med automatiserad rapportering och övervakning, och låt analysresultaten vägleda utbildnings- och förbättringsarbetet.

Ge medarbetarna den feedback de behöver. Analysera samtalen live. Visa interaktionsutvärderingar och utför behovsbaserade analyser. Ge medarbetarna feedback i rätt tid med hjälp av detaljerade översikter, och låt dem dela sina bästa metodtips med en knapptryckning.

Inspirera till positiv konkurrens. Skapa riktmärken, mål och medarbetartävlingar. Visa poängtavlor (Leaderboards) för att uppmuntra en sund tävlingsanda. Skapa belöningar och priser för att hjälpa alla medarbetare – även de toppresterande – att ständigt förbättras.

SKAPA FANTASTISKA KUNDUPPLEVELSER OAVSETT KANAL

Spela in varje interaktion. Lyssna på varje röst. Kombinera och synkronisera dina kundinteraktionsdata på ett sömlöst sätt. Spela in varje interaktion, varje gång, i alla kanaler inklusive röst, chatt, e-post, sociala medier, video m.m. Skapa enkelt och smidigt ett Command Center för ditt kontaktcenter.

Eliminera datasilor. Se hela kundresan. Skapa en enhetlig och komplett bild av varje kund och varje interaktion. Utnyttja färdigbyggda funktioner eller skapa egna, unikt anpassade rapporter, översikter och resultatkort med Calabrios kontaktcenterfokuserade Business Intelligence-verktyg.

Samordna kontaktcentret med de viktigaste affärsmålen. Integrera dataflöden från alla delar av företaget – CRM, HRMS, ACD:er och mycket mer. Skapa en enda källa till viktig affärsinformation. Uppnå ett kundcentrerat sätt att hantera mål och utmaningar inom hela företaget – från branding och marknadsföring till försäljning och tjänsteleverans.

LÅT ER DATA GÖRA JOBBET – HÅLL JÄMNA STEG MED UTVECKLINGEN

Jobba smartare. Lägg ditt fokus på det som är viktigast. Använd verktyg för AI- och ML-analys och Business Intelligence för att skapa prediktiva och preskriptiva vägledande insikter. Hantera de ökande kraven på dagens moderna kontaktcenter. Förutse kundens frustrationsmoment. Förutspå tekniska hinder. Identifiera dina främsta förbättringsmöjligheter. Investera din tid – och dina pengar – på smartare sätt.

Se affärsmöjligheter växa fram. Använd en molnbaserad, analysdriven plattform för Workforce Engagement Management för att utvinna affärsinsikter som kan omvandla förvandla hela din verksamhet. Låt kundens röst styra affärsstrategierna. Utnyttja dina konkurrensfördelar. Finslipa dina marknadsföringssatsningar. Tillvarata varje möjlighet till kors- och uppförsäljning.

Främja innovation. Skapa ökade intäkter. Låt dagens kundröster berätta vad morgondagens kunder vill ha. Tillgodose otillfredsställda behov. Utarbeta perfekt riktade och unikt differentierade erbjudanden. Förutspå kundernas önskemål och krav. Skapa intuitiva, personligt anpassade upplevelser som skapar större nöjdhet, fördjupad lojalitet och ökad tillväxt.

Calabrio ONE– flera kraftfulla verktyg i ett

Call Recording

SAMTALSINSPELNING – Spela in varje samtal, varje gång, och omvandla kundkontakten till en säker källa av mycket användbar data. Spela in 100 % av all kundkontakt och förenkla regelefterlevnaden. Kraftfull metadata gör att du snabbt kan söka igenom hundratals timmar av samtalsinspelningar för att fastställa regelefterlevnad, lösa tvister och minimera risker. Samordna kundens röst med de viktigaste målen för hela verksamheten.

Quality Management

KVALITETSHANTERING – Varje kundkontakt är en möjlighet. Skapa starkare relationer, fördjupad lojalitet och mätbara resultat inom alla delar av verksamheten. Automatisera inspelning, utvärdering och rapportering – så att du kan lägga mer tid på att coacha och leda. Uppnå snabba feedbackslingor för att engagera och motivera medarbetarna. Använd intelligent analys för att fokusera dina satsningar där de behövs som mest. Låt kundens röst visa vägen till konsekventa, överlägsna kundupplevelser. Stäng ute bruset och fokusera på de insikter du behöver för att uppfylla dina mål för kontaktcentret och driva affärsvärde.

Workforce Management

BEMANNINGSPLANERING – Nya Calabrio WFM för en helt ny tid.
Calabrio WFM hjälper din organisation att planera och hantera verksamheten med hjälp av avancerad prognostisering, dynamisk schemaläggning och intelligent automatisering, samtidigt som du får tillgång till verktyg och teknik för att stärka, utbilda och leda dagens arbetsstyrka.

Calabrio Analytics

CALABRIO ANALYTICS – Calabrio är den enda Workforce Optimization-leverantören som kombinerar skrivbords- och textanalys i en och samma kraftfulla lösning. Dra nytta av all information som finns att hämta från ditt kontaktcenter och omvandla varje kundkontakt till användbar data för att se övergripande trender och sammanhang. Utvinn insikter för att driva igenom lönsamma förändringar på kontaktcentret och alla delar av företaget. Det är dags att fånga kundens sanna röst.

Data Management

DATA MANAGEMENT – Intuitiva rapporteringsverktyg över alla plattformar hjälper dig att stänga ute bruset och fokusera på de insikter du behöver för att uppfylla dina mål för kontaktcentret och driva affärsvärde. Ta kontaktcentrets business intelligence till nästa nivå med färdiga integrationslösningar som hanterar data i alla format, från källor inom och utanför kontaktcentret – och förser hela företaget med värdefull information i realtid.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend