Data Management | Calabrio ONE

Calabrio Data Management

Business Intelligence för, och bortom, kontaktcentret

BUSINESS INTELLIGENCE FÖR DET MODERNA, FLERKANALIGA KONTAKTCENTRET

Calabrio Data Management är en avancerad självbetjäningslösning för Business Intelligence på, och bortom, kontaktcentret. Lösningen ger den realtidsinformation och användbara insikt som krävs för att hantera och förbättra resultatet inom hela företaget.

Utnyttja det du redan vet för att ta kontaktcentrets rapportering till nästa nivå. Om du redan använder den inbyggda Data Explorer-funktionen i Calabrio ONE kommer du att märka att användarupplevelsen i Calabrio Data Management är väldigt snarlik, vilket gör det ännu enklare att förbättra kontaktcentrets rapportering.

En ny tid med nya utmaningar

Vi vill hjälpa dig att hantera vår tids nya utmaningar, och vi har gjort detta ännu enklare genom Enterprise CXI, en kompletterande lösning som ingår i Calabrio Data Management och som ger mervärde till hela företaget från dag ett. Oavsett om du är en marknadschef som analyserar kundbortfall och kampanjresultat, eller en analytiker som identifierar trender och risker för att kommunicera dem genom tydlig, distribuerbar statistik, har Data Management utvecklats för dig.

DETTA ÄR ENTERPRISE CXI

Enterprise Customer Experience Intelligence (CXI) är en kompletterande lösning som ingår i Calabrio Data Management och som ger moderna organisationer snabb tillgång till Business Intelligence. Omfattande, inbyggda översikter ger mervärde från dag ett till nyckelpersoner inom hela företaget, tack vare användbara insikter från Calabrio ONE-data om de saker som betyder mest – varumärkeskännedom, konkurrenspositionering, kundansträngning, ökad omsättning och mycket mer. Fortsätt att utforska kundens röst genom avancerad design och inspiration som hjälper dig att dra nytta av tredjepartsdata.

Calabrio hjälper hela företaget att höra kundens sanna röst i tid för att vidta effektiva förbättringsåtgärder.

Att skapa bättre kundupplevelser är inte lätt – det kräver att företagen kritiskt granskar sina processer och silor. Många inser att den första utmaningen är att binda samman kontaktcentret med resten av verksamheten”, säger Keith Dawson, VD och forskningschef på Ventana Research. ”Om du vill påverka kundresan till det bättre behöver du insikter om vad kunderna säger, tänker och känner under interaktionerna. Därför är ett av de snabbaste sätten att stärka kundupplevelsen att lyssna på kunden vid källan, med hjälp av avancerad rapportering som binder samman kontaktcentret med andra interna och externa datakällor. Genom att lägga till den här typen av förkonfigurerade, funktionsspecifika översikter på Calabrio ONE-plattformen hjälper Calabrio hela organisationer att höra kundens sanna röst i tid för att vidta effektiva förbättringsåtgärder.”

Keith Dawson
VD och forskningschef, CX
Ventana Research

LÅT DINA DATA SKAPA VÄRDE INOM HELA FÖRETAGET

Utnyttja realtidsinformation. Tillämpa realtidsuppdaterad datainsikt för att maximera medarbetarnas engagemang och fatta agila beslut som förbättrar kontaktcentrets resultat direkt.

Använd bättre data för att fatta bättre beslut. Eliminera manuell, felbenägen rapportering. Öka dataintegriteten och skapa en enda källa till sanning. Använd mer korrekta och exakta data för ökad effektivitet och bättre beslut inom hela organisationen.

Djupdyk ned i din data – och få snabba insikter.
Få omedelbart värde genom omfattande, inbyggda översikter som ger mervärde till hela företaget. Hjälp marknadsavdelningen att förstå varumärkeskännedomen, konkurrenternas inverkan, kampanjernas effektivitet, och mycket mer. Ekonomiavdelningen kan dra nytta av insikter om faktureringsfrågor, återbetalningar och krediter. Säljavdelningen kan snabbt identifiera nya möjligheter till förnyade abonnemang, rekommendationer och merförsäljning. Och vi har naturligtvis inte glömt kontaktcentret. Översikter som visar kundansträngning, möjligheter till processförbättringar med mera är inbyggda för lättillgängliga, användbara insikter.
Fortsätt att utforska kundens röst genom användarvänliga rapporteringsverktyg, översikter, resultatkort samt avancerad design och inspiration som hjälper dig att dra nytta av tredjepartsdata. Gräv djupare med intuitiv ad hoc-rapportering. Skapa detaljerade visualiseringar och omvandla komplex data till statistik som alla kan förstå.

Samarbeta, skapa samsyn och uppmana till handling. Dela och samarbeta smidigt och enkelt med viktiga intressenter tack vare intuitiva rapporter, översikter och diagram. Tydliggör möjligheterna – och skapa samsyn kring hur ni ska utnyttja dem.

ELIMINERA DATASILOR MED EN HELTÄCKANDE LÖSNING FÖR BUSINESS INTELLIGENCE

Oavsett om din data lagras i silor på grund av strukturella faktorer eller om det beror på att företagets tillväxt har resulterat i flera olika inkompatibla system, så innebär Calabrio Data Management ett slut på dina datasilor och problem med att lappa ihop olika rapporteringsprodukter efter leverantör, hierarki, kund eller datatyp.

Aggregera och integrera din data fullständigt för att utnyttja de insikter om kontaktcentret som ligger gömda inom olika delar av företaget. Calabrio Data Management, en del av Calabrio ONE, skapar en effektiv och exakt plattform för kontaktcentrets Business Intelligence och analys som hjälper dig att tillgodose kraven i dagens snabba affärsklimat. Skapa omedelbart värde inom hela företaget genom att förbättra kundupplevelsen, öka medarbetarnas engagemang, accelerera försäljningen, underlätta kundcentrets marknadsföring och mycket mer

Data Management

Kombinera och synkronisera dina kundinteraktionsdata på ett sömlöst sätt. Kombinera kontaktcentrets separata dataflöden – oavsett format och källa, inklusive automatisk samtalsfördelning (ACD), interaktivt talsvar (IVR), kvalitetsövervakning, Workforce Management, CRM, HR, egenbyggda program och mycket mer. Integrera strukturerade och ostrukturerade data. Samla dina data i intelligenta visualiseringar och översikter som är enkla att nå och dela inom hela företaget för effektivare beslutsfattande.

Data Management

Skapa en enda källa till sanning för din affärsinformation.
Kombinera enkelt och smidigt din värdefulla WFO-data med dataflöden från alla delar av företaget. Koppla samman system från olika leverantörer. Skapa en central vy för samtliga kontaktcenter. Uppnå total transparens för dina kundinteraktioner i alla kanaler för att fatta bättre, mer välinformerade affärsbeslut.

Data Management

Förenkla och effektivisera processer
Lätta bördan för dina affärsanalytiker och IT-resurser. Automatisera datainsamlingen. Eliminera tidskrävande och felbenägen manuell datainsamling. Utnyttja färdigbyggda dataadaptrar för att automatisera datainsamlingen och säkerställa snabbare integration av nya datakällor.

SJÄLVBETJÄNINGSLÖSNING FÖR BUSINESS INTELLIGENCE:
ANVÄNDBARA INSIKTER PÅ KORTARE TID FÖR ALLA

Ta kontroll via ett Command Center för rapportering. Få åtkomst till, skapa, publicera, schemalägg, dela och hantera rapporter, översikter och resultatkort. Allt från ett enkelt, webbaserat Command Center med ett användarvänligt Business Intelligence-verktyg som är lätt att lära sig. Du behöver ingen examen i datavetenskap, och du måste inte lära dig ett helt nytt rapporteringsverktyg – med Calabrio Data Management kan du dra nytta av de rapporteringsfunktioner som du redan känner till och är van vid i Calabrio ONE, så att du kan komma i gång snabbare och spara in på utbildningskostnader när du förbättrar företagets Business Intelligence.

Gör kontaktcentrets Business Intelligence tillgänglig för alla. Det handlar om en självbetjäningslösning för Business Intelligence som alla kan använda – från kontaktcentrets frontline till affärsanvändare och ända upp till styrelsen. Lägg mindre tid på att skapa rapporter och översikter, och mer tid på att använda dem för att uppnå ständiga förbättringar.
Omfattande, inbyggda rapporter och översikter förmedlar automatiskt viktiga nyckeltal och insikter till intressenter inom hela företaget. Använd dra och släpp-funktionen för att skapa ad hoc-rapporter. Utforska din data med hjälp av vanliga affärstermer. Fortsätt att utforska kundens röst genom intuitiva datavisualiseringsverktyg samt avancerad design och inspiration som hjälper dig att dra nytta av tredjepartsdata.

Dig deeper

See the entire range of robust reporting capabilities Calabrio puts at your fingertips.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend