Produktbroschyrer | Calabrio

Produktbroschyrer

Lär dig mer om Calabrios innovativa lösningar och produktfunktioner

  • Ämne

Calabrio Call Recording

Lär dig hur Calabrio Call Recording gör varje kundinteraktion till en värdefull datakälla för för ditt kontaktcenter.

The New Calabrio ONE – Nya Calabrio ONE

Lär dig hur Calabrio ONE kan förbättra din kundservice genom ett strategiskt användande av Workforce Optimization.

Calabrio Quality Management

Lär dig hur Calabrio Quality Management förenklar datainsamlingen och ger dig en mer komplett överbild av kundupplevelsen.

CALABRIO ANALYTICS

Lär dig hur Calabrio Analytics gör det möjligt för kontaktcenter att analysera telefon-, e-post- och textinteraktioner och övervaka agentaktivitet.

Calabrio Workforce Management

Lär dig hur Calabrio Workforce Management hjälper kontaktcenter i alla aspekter av personalplanering från tidsschema till rapportering.

Calabrio Data Management

Med hjälp av de centrala funktionerna i Calabrio WFM kan organisationen planera och hantera sin verksamhet genom avancerad prognostisering, dynamisk schemaläggning och intelligent automatisering.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend