Thomson Reuters Reduces Average Call Time By Nearly 2 Minutes – Calabrio (Swedish)

Thomson Reuters minskar den genomsnittliga samtalstiden med nästan 2 minuter

3%

POTENTIELLA BESPARINGAR
PÅ UPP TILL 3 % AV BUDGETEN

1.54

MINUTER –
FÖRKORTAD GENOMSNITTLIG SAMTALSTID

1.5

MINUTER –
FÖRKORTAD GENOMSNITTLIG SAMTALSTID

6.4%

ÖKNING AV
KUNDNÖJDHETEN

I KORTHET

Företag Thomson Reuters

Bransch Affärstjänster & -utrustning

Region USA

Produkter som används Calabrio ONE

OM THOMSON REUTERS

Thomson Reuters är en ledande leverantör av affärsinformationstjänster. Produkterna inkluderar avancerad informationsinriktad programvara och hjälpmedel för företag inom juridik, skatteärenden, redovisning och efterlevnad, i kombination med världens mest heltäckande nyhetstjänst – Reuters.

Ladda ner som PDF

GENOM ATT ANALYSERA NYA AGENTERS PARKERADE SAMTAL KAN THOMSON REUTERS IDENTIFIERA UTBILDNINGSBEHOV.

UTMANING

Thomson Reuter är en ledande leverantör av affärsinformationstjänster, vars produkter inkluderar avancerad informationsinriktad programvara och hjälpmedel för företag inom juridik, skatteärenden, redovisning och efterlevnad, i kombination med världens mest heltäckande nyhetstjänst – Reuters.

Kontaktcentercheferna ville få insyn i hur introduktion och utbildning av medarbetare på distans till följd av covid-19 påverkade verksamheten. Med hjälp av Calabrio Analytics kunde de identifiera de samtal som blivit parkerade flera gånger under längre perioder, för att därefter ta reda på orsaken till att samtalen parkerats, med målet att helt eliminera samtalsparkering.

ANALYS OCH VIKTIGA INSIKTER

Cheferna började med att analysera en grupp nya agenter som deltog i introduktion och produktutbildning enbart på distans.

Först använde de Calabrio Analytics för att identifiera vilka av de nya agenternas samtal som hade parkerats under lång tid och/eller flera gånger. Därefter utnyttjade de Calabrio Desktop Analytics för att ta reda på exakt hur agenterna hade hanterat de aktuella situationerna.

På så sätt kunde kontaktcentercheferna konstatera att de nya agenterna:

• hade en hanteringstid som låg långt över målet samt
• vände sig till andra teammedlemmar – i stället för lämplig hjälpresurs – för att få svar på kundernas frågor medan de parkerade samtalet.

LÖSNING

För att åtgärda detta skapade kontaktcentercheferna ett virtuellt utbildningsprogram med fokus på problemsökning och att välja rätt hjälpresurs för att snabbt hitta rätt svar.

Vi anade att Calabrios kombination av kvalitetsanalys och skrivbordsanalys skulle ge oss de viktiga insikter vi behövde om kontaktcentret – och det visade sig att vi hade rätt

Jonathan Schaffer –
Contact Center Team Leader
Thomson Reuters

RESULTAT

Thomson Reuters nya program gör det möjligt för affärsenheten inom skatter och redovisning att spara upp till 3 % av kontaktcentrets årliga driftsbudget.

Dessutom registrerade kontaktcentercheferna en betydande, mätbar ökning av antalet gånger nya agenter använde sig av programresurser och kritiskt tänkande för att besvara kundernas frågor.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend