WFM Savings Calculator – Calabrio (Swedish)

Se hur mycket ni kan spara med automatiserad, nästa generations workforce management

Avkastningskalkylatorn för Calabrio WFM kan visa hur mycket företaget kan spara ekonomiskt varje månad, plus tidsbesparingar genom optimering och efterlevnad av scheman, lägre sjukskrivnings- och avgångsgrad samt mindre tidskrävande rapportering och administration.

Dessa besparingar kommer från att välja en WFM-lösning som erbjuder mer WFM än någonsin och mer än WFM, med:

  • Automatiserad förhands- och intradagsplanering
  • En självreglerande, representantfokuserad lösning som balanserar behoven hos distansarbetare och arbetare på plats mot affärsbehoven
  • Snabbare och mer exakt information med kraftfull rapportering

Hur mycket kan ni spara med Calabrio WFM?

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend