Twilio & Calabrio ONE – Calabrio (Swedish)

Twilio Flex + Calabrio

Ett intelligent, innovativt, molnbaserat samarbete: skalbarhet för kontaktcenter i alla storlekar

Get a Remote Contact Center Up and Running – Fast.

Shifting to a fully remote workforce is only possible if you have the software to run a virtual contact center. But launching and configuring most cloud implementations can take months—time you likely don’t have right now. To help, Calabrio has teamed up with Twilio and leading implementation partner Avtex to make it possible to rapidly set-up and launch a remote contact center in a matter of days.

TWILIO FLEX OCH CALABRIO GER DITT KONTAKTCENTER EN SÖMLÖS, DATARIK UPPLEVELSE.

Kundnöjdhet är varje kontaktcenters övergripande målsättning. Därför transformerar Twilio och Calabrio dina metoder för att samla in och analysera den värdefulla data som flödar genom ditt kontaktcenter, så att du kan skapa extraordinära kundupplevelser. Kombinationen ger dig tillgång till djupgående insikter om kundens resa och låter dig fatta välinformerade affärsbeslut som driver arbetsstyrkan, kundnöjdheten och företaget uppåt och framåt.

Ingen känner ditt kontaktcenter bättre än du – genom att kombinera Calabrio och Twilio Flex ger du såväl chefer som agenter och utvecklare helt nya möjligheter. Twilio är den första helt programmerbara molnbaserade kontaktcenterlösningen, vilket medför oändlig flexibilitet och anpassning. Calabrio är branschens ledande kundupplevelsesystem, och hjälper dig att tillvarata djupgående insikter och berika mänskliga interaktioner med en heltäckande lösning för Workforce Engagement Management. Du kan utnyttja de insikter som vi tillsammans levererar för att stärka och engagera kontaktcentrets medarbetare så att du kan nå dina unika affärsmål mer effektivt.

Twilio & Calabrio ONE
Twilio & Calabrio ONE

ÖKA EFFEKTIVITETEN MED CALABRIO ONE

Hjälp dina agenter att jobba smartare – och ditt kontaktcenter att bli effektivare. Bibehåll en hög kundservicenivå och håll nere kostnaderna genom att bli bättre på att fastställa hur många agenter du behöver. Uppnå mer korrekt schemaläggning av agenter i alla kommunikationskanaler – telefon, e-post och chatt – baserat på tidigare samtalsvolymer och trender.

FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN MED CALABRIO ONE

Leverera en högkvalitativ och mer konsekvent kundupplevelse i alla kanaler.
Håll koll på vad som händer i varje kundinteraktion med 100 % samtalsinspelning.
Identifiera snabbt behovet av riktad agentutbildning och ge enskild coachning med flexibla utvärderingsformulär.

UPPTÄCK KUNDENS RÖST MED CALABRIO ONE

Varför ska du behöva förlita dig på undersökningar för att få veta vad dina kunder vill ha?
Fatta bättre, snabbare, datadrivna beslut genom att förstå alla kundinteraktioner.
Snabba på försäljningen, hantera risker och öka kundengagemanget med analysverktyg som kan hjälpa dig att få insikter direkt från kunderna.

VARFÖR KOMBINERA CALABRIO MED TWILIO FLEX?

INFORMATIONEN DU BEHÖVER – SÅ SOM DU VILL SE DEN

Twilio Flex och Calabrio lägger stort värde vid att ge kontaktcenter möjlighet att anpassa hur de ser den information som är viktig för dem. Twilio Flex är helt programmerbart – alla delar av systemet kan anpassas efter exakt det din verksamhet sysslar med. Calabrio ger chefer och agenter möjlighet att skapa anpassade översikter och rapporter – så att du får den information som betyder mest för dig, precis på det sätt som du vill se den.

Twilio & Calabrio ONE
Twilio & Calabrio ONE

KRAFTFULL RAPPORTERING

Det unika samspelet mellan Twilio Flex och Calabrio ger dig åtkomst till användbar data som kan ordnas i rapporter som är helt anpassade efter dig. Aggregera och integrera din data för att göra det enkelt att tolka kontaktcentrets insikter från alla delar av företaget, och ge dina agenter en mer heltäckande bild av kunden. Klicka här för mer information om ”Data Management”.

VARFÖR SKA DU VÄLJA CALABRIO FÖR DITT KONTAKTCENTER?

SKALBARHET

Både Calabrio och Twilio Flex har utvecklats med fokus på skalbarhet. Det är enkelt att skala upp eller ned systemet beroende på dina unika behov, så att du aldrig hindras från att anpassa din verksamhet till de rådande förutsättningarna.

INNOVATIVT

Både Twilio och Calabrio är stolta över att kunna underlätta för kontaktcenterbranschen med banbrytande teknik, användarvänliga lösningar och anpassade användarupplevelser.

SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD

Vårt fokus på riskhantering och efterlevnad baseras på gedigen branschkunskap. Oavsett om det gäller PCI, HIPAA, Sarbanes-Oxley, Frank-Dodd eller MiFID känner vi till de komplexa aspekter som utmärker såväl din bransch som dina kundinteraktioner.

CALABRIO & TWILIO
FÖRVERKLIGA ALLA MÖJLIGHETER TILLSAMMANS

Twilio & Calabrio ONE

AKTUELLA BRANSCHER

Calabrio ONE levererar till alla branscher och tillämpas ofta inom:

  • Försäkringsbranschen
  • Hotell och restaurang
  • Detaljhandel
  • Hälso- och sjukvård
  • Resebranschen
  • Samhällsservice
  • Finansbranschen
  • Telekom
  • Teknik

Läs mer om Twilio Flex

Kompatibla produkter: Calabrio ONE Suite, Calabrio Teleopti WFM

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend