Mitel + Calabrio – Calabrio (Swedish)

Mitel + Calabrio

MITEL + CALABRIO TELEOPTI WFM = ETT GEMENSAMT ERBJUDANDE

Mitel är en ledande global leverantör av lösningar inom Customer Experience Management, inklusive dirigering och rapportering av omnikanalsinteraktioner, självbetjänings-IVR, utgående samtal och Workforce Optimization. Över 27 000 företag världen över förlitar sig på Mitel för högkvalitativa kundupplevelser, och över 1 miljon agenter använder Mitels kontaktcenterteknik i dag.

En viktig del i Mitels WFO-system är Mitel Workforce Management med kraften från Calabrio Teleopti WFM. Vår avancerade, agila och intuitiva WFM-lösning är kompatibel med alla Mitels Contact Center-plattformar, inklusive MiContact Center Business, MiContact Center Enterprise, MiCloud Flex Contact Center, MiVoice Connect Contact Center och MiCloud Connect CX. Vår integration innebär att Mitel kan leverera ett kraftfullt Workforce Management-erbjudande till sina globala kanalpartners och -kunder.

Mitel + Calabrio
Mitel + Calabrio

Eftersom både Calabrio och Mitel har en samordnad handlingsplan baserad på kanaler har vi en omfattande kundbas bestående av små, medelstora och stora kontaktcenter. Tack vare vår gemensamma vision att utveckla innovativa lösningar som skapar en differentierad upplevelse för användare och agenter kan vi lansera framgångsrika lösningar som ger våra kunder maximal avkastning och effekt.

VARFÖR SKA DU VÄLJA MITEL + CALABRIO TELEOPTI WFM FÖR DITT KONTAKTCENTER?

LEVERERA EN HÖGKVALITATIV KUNDUPPLEVELSE

Ekvationen är enkel: Rätt agent på rätt plats, med rätt kompetens i rätt tid och rätt kanal ger en högkvalitativ kundupplevelse. Kontaktcentren möter dagligen mängder av utmaningar, från varierande samtalsvolymer och expanderade medietyper till hög personalomsättning. För att kunna hantera de här utmaningarna på ett effektivt sätt krävs rätt verktyg för att utforma, hantera och säkerställa högeffektiva interaktioner mellan agenterna, arbetsledarna och dina kunder.

Mitel + Calabrio

GE MEDARBETARNA ÖKAD KONTROLL

Nöjda medarbetare är grunden i varje framgångsrikt företag, och med tanke på att hög personalomsättning är den största utgiften för dagens kontaktcenter måste företag som ditt säkerställa att ni gör allt ni kan för att ge medarbetarna större kontroll och självbestämmande. Mitel WFM ger dina arbetsledare de verktyg de behöver för att planera agenternas arbetspass på ett effektivt sätt. Cheferna kan kontrollera agenternas preferenser, kompetenser och tillgänglighet innan de aktiverar ett schema. Agenterna har i sin tur realtidsåtkomst till sin klientportal för att visa schemaföljsamhet, anmäla frånvaro, begära ledighet och buda på scheman med sina kollegor.

Mitel + Calabrio

ÖKAD EFFEKTIVITET

Mitel hjälper företag i alla storlekar att sänka sina kostnader och få ökad kundinsikt, samtidigt som de blir effektivare i sin dagliga drift. Mitels WFM-lösning erbjuder funktioner för strategisk planering, prognostisering, schemaläggning, medarbetarnöjdhet och schemaföljsamhet i realtid för att främja tillväxt och ge en mer balanserad arbetsbelastning, samtidigt som du säkerställer god kunskap om din kundtrafik och tillräckliga servicenivåer.

Mitel + Calabrio

Utforska Mitels WFM-funktioner

Alla verktyg för framgångsrik workforce management i en enda, enhetlig lösning

PROGNOSTISERA OCH PLANERA

Maximera arbetsstyrkans produktivitet genom att kombinera förståelsen för kundernas beteende med förändrade förutsättningar för att skapa exakta prognoser och precisa, men ändå flexibla, scheman.

 • Exakt prognostisering
 • Planering och optimering för flera kompetensområden
 • Långsiktig budgetering
 • Personaladministration
 • Arbetsregler för medarbetare
 • Outsourcing av samarbeten

ANALYSERA OCH FÖRBÄTTRA

Övervaka och hantera servicekvaliteten – både i fråga om realtidsaktiviteter och tidigare resultat – för att få en tydlig bild av samtliga mätvärden. Väl underbyggda, datadrivna beslut säkerställer löpande framgångar, både nu, på kortare och längre sikt.

 • Rapportanalys
 • Business Intelligence
 • Daglig arbetsledning
 • Uppföljning i realtid

GE ÖKAD KONTROLL OCH SAMARBETA

Skapa möjligheter till samarbeten mellan samtliga funktioner inom kundservice för att främja medarbetarnas engagemang för sitt arbete och schema. Automatiserad insyn i processer för schemaläggning och val av arbetspass ökar effektiviteten och medarbetarnas kontroll.

 • Anpassningsbart schema
 • Medarbetarportalen MyTime
 • Gamification
 • Byten av arbetspass
 • Frånvarohantering
 • Övertidshantering

INTERAGERA OCH INFORMERA

Öka kontaktcentrets transparens genom att göra medarbetarna medvetna om gällande schema och eventuella förändringar av deras schema eller av arbetsdagens uppgifter. Tydliga kommunikationsvägar underlättar medarbetarnas förståelse för vad som krävs av dem och vilka funktioner som kan hjälpa dem att briljera.

 • Realtidsnotifieringar
 • SMS-aviseringar
 • Kalendersynkronisering

UTBILDA OCH UTVECKLA

Identifiera medarbetarnas kompetenser och utvecklingsområden och planera automatiskt in de utbildningar som bäst matchar behoven. Eliminera det manuella arbete som flexibel utbildningsplanering och kompetensutveckling av medarbetarna kan medföra.

 • Automatiserad utbildningsplanering
 • Kompetenshantering

ÄR DU REDO ATT TA STEGET?

Utforma ett flexibelt, enhetligt IT-system som underlättar dina kundserviceaktiviteter. Mitel Workforce Management, med kraften från Calabrio Teleopti WFM, är kompatibelt med alla Mitels Contact Center-plattformar.

Kompatibla produkter: Calabrio Teleopti WFM

Video Library

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend