Workforce Management – Calabrio (Swedish)

Mer WFM än någonsin
Mer än Workforce Management

REDO FÖR FRAMTIDEN: AGILA LÖSNINGAR FÖR DET MODERNA KONTAKTCENTRET

Calabrio Workforce Management är utformat för vår tids moderna kontaktcenter och medarbetare. Med hjälp av effektiva verktyg, intelligent automatisering, anpassade rapporter och global support hanterar Calabrios WFM-lösning de tuffa utmaningar som dagens företag möter och gör det enklare att navigera i ett nytt och förändrat affärslandskap.

Calabrio WFM är en extremt agil och skalbar bemanningsplattform som möjliggör smidig hantering för kunder, medarbetare och kontaktcentrets ledare – oavsett var personalen sitter och arbetar.

UTMANINGAR FÖR DET MODERNA KONTAKTCENTRET

Vår organisation utvärderar ständigt hur vi kan effektivisera våra kundserviceprocesser, höja medarbetarnas arbetsmoral och erbjuda en bättre kundupplevelse. Jag anser inte att vi har rätt verktyg och teknik för att optimera de här områdena.”

Effektivisera kundserviceprocesserna med robusta, intelligenta automatiseringsverktyg och höj medarbetarnas arbetsmoral genom att ge dem ansvar för sina egna resultat och tillgång till en mängd olika kontrollfunktioner och mobila självbetjäningsverktyg. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder.

KONTAKTCENTERCHEF

Det är svårt att uppfylla kundernas förväntningar med vår nuvarande personalomsättning. Jag vill driva en flexibel organisation där medarbetarna trivs och där vi inte hamnar i en ond cirkel av ständig nyrekrytering och utbildning, vilket ökar våra kostnader och påverkar vår kundservice negativt.”

De dynamiska funktionerna för självbetjäning och schemaläggning i Calabrio WFM matchar verksamhetens/medarbetarnas krav och ger en mer flexibel, attraktiv arbetsmiljö som tillgodoser dina medarbetares behov oavsett om de arbetar på distans, på kontoret eller i en hybridlösning.

KONCERNCHEF/VD

”Vår organisation utvärderar ständigt hur vi kan effektivisera våra kundserviceprocesser, höja medarbetarnas arbetsmoral och erbjuda en bättre kundupplevelse.  Jag anser inte att vi har rätt verktyg och teknik för att optimera de här områdena.”  

Effektivisera kundserviceprocesserna med robusta, intelligenta automatiseringsverktyg och höj medarbetarnas arbetsmoral genom att ge dem ansvar för sina egna resultat och tillgång till en mängd olika kontrollfunktioner och mobila självbetjäningsverktyg.  Nöjda medarbetare ger nöjda kunder.

Kontaktcenterchef

”Det är svårt att uppfylla kundernas förväntningar med vår nuvarande personalomsättning.  Jag vill driva en flexibel organisation där medarbetarna trivs och där vi inte hamnar i en ond cirkel av ständig nyrekrytering och utbildning, vilket ökar våra kostnader och påverkar vår kundservice negativt.” 

De dynamiska funktionerna för självbetjäning och schemaläggning i Calabrio WFM matchar verksamhetens/medarbetarnas krav och ger en mer flexibel, attraktiv arbetsmiljö som tillgodoser  dina medarbetares behov oavsett om de arbetar på distans, på kontoret eller en hybridlösning.

Bemanningsplanerare

Jag lägger enormt mycket tid på att bearbeta schemaförfrågningar. Jag vill uppfattas som rättvis och hjälpsam, men jag har varken tiden eller tekniken för att klara av det. Jag skulle gärna vilja ge medarbetarna större möjlighet att påverka sina scheman när de jobbar hemifrån, men det skulle gå ut över vår kundservice. Vi har helt enkelt inte tillgång till rätt verktyg.”

 

Förbättra dina WFM-processer med kraftfull teknik och självbetjäningsverktyg som ger dina medarbetare större möjlighet att påverka sina scheman, och automatiserade plattformsförbindelser som effektiviserar prognoser, schemaläggning och kommunikation.

Kundservicemedarbetare

Det finns ingen flexibilitet i mitt schema, och jag har dålig inblick och möjlighet att påverka min karriär och utveckling.”

 

Skapa större transparens för dina medarbetares prestationer genom personliga översikter som visar den data som är viktigast för dem. Utnyttja verktyg som ger medarbetarna större kontroll, exempelvis Grant eller Self-Scheduling på datorn eller medarbetarens mobila enhet.

Beräkna hur mycket du kan spara med intelligent wfm-automatisering

Räkna ut vad ditt företag kan spara i pengar och tid med hjälp av Calabrios snabbkalkylator

WFM FÖR EN NY ERA

Calabrio WFM hjälper din organisation att planera och styra verksamheten med hjälp av avancerad prognostisering, dynamisk schemaläggning och intelligent automatisering, samtidigt som ni får tillgång till verktyg och teknik för att stärka, utbilda och leda den moderna personalstyrkan.

MER WORKFORCE MANAGEMENT ÄN NÅGONSIN

SKAPA ENKELT MER EXAKTA PROGNOSER OCH SCHEMAN

 • Skapa precisa prognoser på några minuter – inte flera dygn. Uppnå enkel och smidig prognostisering för flera kompetensområden och kanaler, för både kort- och långsiktig planering, samt för trender och säsongsanalyser.
 • Effektivisera arbetsflöden. Skapa scheman på några minuter genom kraftfullt optimerade funktioner för effektiv bemanning med hänsyn till kompetens, arbetstidslagstiftning, efterfrågan, medarbetarnas egna önskemål och mycket mer.
 • Automatisera prognostisering – jämför och lägg till en föreslagen prognos till din befintliga. Eller gå ett steg längre och sätt dina färdigheter på autopilot med Machine Learning som automatiskt genererar en rullande prognos för ett användarbestämt antal dagar in i framtiden.

REDUCERA ÖVERBEMANNING OCH ÖVERTID MED INTELLIGENT AUTOMATISERING

 • Förutspå toppar – och dalar. Analysera historisk data för att se trender i samtalsvolymer. Var väl förberedd – men inte överbemannad.
 • Reagera på förändringar i realtid. Hantera ökande eller minskande interaktionsvolymer med dynamiska intraday-schemaläggningsverktyg.
 • Gör snabba ändringar med smidiga redigeringsfunktioner som uppdaterar schemaaktiviteter, start- och stopptider och andra händelser automatiskt.

GE MEDARBETARNA ÖKAD KONTROLL

 • Skapa ditt eget schema genom att lägga till arbetstid på en schemalagd eller ej schemalagd dag. Schemalägg automatiskt luncher/raster enligt fördefinierade regler
 • Flytta dina luncher eller raster via smidiga självbetjäningsfunktioner på datorn eller mobilen
 • Få notiser via Grant, din virtuella assistent, när det finns möjlighet att ansöka om ledighet eller övertid. Använd ett konversationsflöde för att enkelt göra ändringar.
 • Byt arbetspass med dina kollegor, med eller utan teamledarens/administratörens inblandning – med bibehållna bemanningsnivåer.
 • Mitt liv, min tid – MyTime.

MER ÄN Workforce Management

MAXIMERA KRAFTEN I DIN DATA

 • Maximera kraften i din data. Anpassa din rapportering med de nyckeltal som är viktigast för ditt kontaktcenter. Rapporter och översikter kan utformas så att alla användare har tillgång till information och uppdaterad data som tidigare varit svår att få fram och kombinera.
 • Snabb insikt, smidigt och enkelt. Skapa anpassade översikter baserade på Data Explorer-teknik som visar den data som är viktigast för dig på din startsida när du loggar in. I en kontaktcentermiljö präglad av snabba förändringar kan du enkelt anpassa den mätdata du vill se på din startsida så att du kan uppdatera dig direkt och gräva djupare i områden som behöver fokus, allt via din startsida.
 • Gamification – främja medarbetarnas prestation och utveckling. Utbilda och motivera medarbetarna med utmärkelser och poängtavlor och belöna de bästa prestationerna baserat på företagets nyckeltal.

AUTOMATISERING MED MÄNSKLIG TOUCH

 • De analysdrivna arbetsflödena i Calabrio ONE hjälper dig att få insikter från kundinteraktionerna och öka medarbetarnas engagemang.
 • Maximerad mobilitet/självbetjäning: Ge medarbetarna möjlighet att inte bara påverka sitt schema, utan faktiskt styra det genom avancerad automatisering.

FALLSTUDIE

DISH ger medarbetarna ökad kontroll genom preferensbaserad schemaläggning

Workforce Management
Product Demo

Get a live look at intelligent workforce management.

Complete Guide to
Workforce Management

Learn more about Workforce Management, the components of a WFM solution, the challenges & Emerging WFM best practices

DMG 2020-2021 WFO
Product and Market Report

Calabrio receives perfect customer satisfaction scores in 2020 – 2021 DMG WFO Report

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend