Mer WFM än någonsin | Calabrio WFM

Mer WFM än någonsin.
Mer än WFM. 

Möt nuet: Agila lösningar för det moderna kontaktcentret.

Calabrios nya Workforce Management är här!  Calabrio WFM är utformad för det moderna kontaktcentret och nutidens medarbetare.  Med hjälp av effektiva verktyg, intelligent automatisering, anpassade rapporter och global support hanterar Calabrios WFM-lösning de tuffa utmaningar som dagens företag möter och gör det enklare att navigera i ett nytt och förändrat affärslandskap.

Calabrio WFM är en extremt agil och skalbar bemanningsplattform som möjliggör smidig hantering för kunder, medarbetare och kontaktcentrets chefer – oavsett var personalen sitter och arbetar.

En ny tid med helt nya krav

Vi finns här för att hjälpa dig hantera alla de nya krav och utmaningar som denna nya tid innebär. Oavsett om du tillhör högsta ledningen och vill hålla jämna steg med alla nya innovationer, är chef för ett kontaktcenter och vill behålla dina medarbetare eller är en bemanningsspecialist som vill ha mer flexibel schemaläggning, så har vi utformat nya Calabrio WFM specifikt för dig.

Utmaningar för det moderna kontaktcentret

VD

”Vår organisation utvärderar ständigt hur vi kan effektivisera våra kundserviceprocesser, höja medarbetarnas arbetsmoral och erbjuda en bättre kundupplevelse.  Jag anser inte att vi har rätt verktyg och teknik för att optimera de här områdena.”  

Effektivisera kundserviceprocesserna med robusta, intelligenta automatiseringsverktyg och höj medarbetarnas arbetsmoral genom att ge dem ansvar för sina egna resultat och tillgång till en mängd olika kontrollfunktioner och mobila självbetjäningsverktyg.  Nöjda medarbetare ger nöjda kunder.

Kontaktcenterchef

”Det är svårt att uppfylla kundernas förväntningar med vår nuvarande personalomsättning.  Jag vill driva en flexibel organisation där medarbetarna trivs och där vi inte hamnar i en ond cirkel av ständig nyrekrytering och utbildning, vilket ökar våra kostnader och påverkar vår kundservice negativt.” 

Självbetjäningsverktygen och den dynamiska schemaläggningsfunktionaliteten i Calabrio WFM matchar verksamhetens/medarbetarnas dynamik och ger en mer flexibel, positiv arbetsmiljö som tillgodoser behoven hos dina medarbetare, oavsett om de arbetar på distans, på kontoret eller alternerar mellan bådadera.

Bemanningsplanerare

”Jag lägger enormt mycket tid på att bearbeta schemaförfrågningar. Jag vill uppfattas som rättvis och hjälpsam, men jag har varken tiden eller tekniken för att klara av det.  Jag skulle gärna vilja ge medarbetarna större möjlighet att påverka sina scheman när de jobbar hemifrån, men det skulle gå ut över vår kundservice.  Vi har inte tillgång till rätt verktyg.” 

Införliva kraftfull teknik i dina WFM-processer genom självbetjäningsverktyg som ger dina medarbetare större möjlighet att påverka sina scheman och genom automatiserade kopplingar av kontaktcentrets plattform som effektiviserar prognoser, schemaläggning och kommunikationsprocesser.

Kundservicemedarbetare

”Det finns ingen flexibilitet i mitt schema, och jag har ingen inblick i eller möjlighet att påverka min karriärutveckling.” 

Skapa större transparens för dina medarbetares resultat genom personliga översikter som visar den data som är viktigast för dem.   Utnyttja verktyg som ger medarbetarna större kontroll, exempelvis Grant eller Self-Scheduling på datorn eller medarbetarens mobila enhet.

Nya Calabrio WFM för en helt ny tid

Calabrio WFM hjälper din organisation att planera och hantera verksamheten med hjälp av avancerad prognostisering, dynamisk schemaläggning och intelligent automatisering, samtidigt som ni får tillgång till verktyg och teknik för att stärka, utbilda och leda dagens arbetsstyrka.

MER WORKFORCE MANAGEMENT ÄN NÅGONSIN

SKAPA ENKELT MER EXAKTA PROGNOSER OCH SCHEMAN

 • Skapa exakta prognoser på bara några minuter – inte flera dygn.  Maximera arbetsstyrkans produktivitet genom att kombinera förståelsen för kundernas beteende med förändrade förutsättningar för att skapa exakta prognoser och precisa, men ändå flexibla, scheman.  Ge analytikerna bättre data.  Skapa mer exakta planer på kortare tid.
 • Effektivisera arbetsflöden.  Utnyttja regelbaserad automatisering.  Skapa scheman på några minuter.  Enkel automatisering av förfrågningar och processer skapar en sund balans mellan arbete och fritid, bidrar till större lojalitet, kvarhållning av kompetens och nöjdare kunder.  Befria cheferna från monotont och tidskrävande administrativt arbete.

REDUCERA ÖVERBEMANNING OCH ÖVERTID MED INTELLIGENT AUTOMATISERING

 • Förutspå toppar – och dalar. Analysera historiska data för att se trender i samtalsvolymer. Var förberedd – utan att överbemanna.
 • Reagera på förändringar i realtid. Hantera ökande eller minskande volymer av kundkontakter med dynamiska intraday-schemaläggningsverktyg.
 • Hantera dina processer för frivillig ledighet och övertid med den AI-drivna chattboten Grant.  Låt Grant skapa och proaktivt fylla övertid och extratimmar i realtid, med minimal involvering av administratörerna.

MÖJLIGHET ATT STYRA SITT SCHEMA

 • Ge medarbetarna ökad kontroll genom flexibel schemaläggning. Tillgodose komplexa schemaönskemål från medarbetarna. Ge medarbetarna större kontroll genom funktioner för dynamisk schemaläggning och automatiserad självbetjäning.
 • Visa medarbetarna vilket värde de skapar. Koppla medarbetarnas resultat till kontaktcentrets nyckeltal. Genom utökade rapporteringsfunktioner kan företaget få medarbetarna att sträva mot verksamhetens strategiska mål.  Låt medarbetarna se det värde de skapar och ge dem en större känsla av måluppfyllelse
 • Alltid tillgängligt. Med Calabrio WFM kan medarbetarna få inblick i sitt kommande schema och göra ändringar i mobilappen.

MER ÄN WFM

MAXIMERA KRAFTEN I DIN DATA

 • Maximera kraften i din data. Anpassa din rapportering med de nyckeltal som är viktigast för ditt kontaktcenter. Rapporter och översikter kan utformas så att alla användare har tillgång till information och uppdaterade data som tidigare varit svåra att nå och kombinera.   
 • Snabb insikt, smidigt och enkelt. Skapa anpassade översikter baserade på Data Explorer-teknik som visar den data som är viktigast för dig på din startsida när du loggar in. I en kontaktcentermiljö präglad av snabba förändringar kan du enkelt anpassa den mätdata du vill se på din startsida så att du kan uppdatera dig direkt och gräva djupare i områden som behöver fokus, allt på din startsida. 
 • Gamification – främja medarbetarnas prestation och utveckling. Utbilda och motivera medarbetarna med utmärkelser och poängtavlor och belöna de bästa prestationerna baserat på företagets nyckeltal. 

AUTOMATISERING PÅ PERSONLIGT VIS

 • Utnyttja AI-chattbotar i dina WFM-processer. Den här tekniken är nästa steg för många företag som vill utveckla både sin intraday-verksamhet och sitt medarbetarengagemang.
 • Maximerad mobilitet/självbetjäning: Ge medarbetarna möjlighet att inte bara påverka sitt schema, utan faktiskt hantera det genom avancerad automatisering.

FALLSTUDIE

DISH ger medarbetarna ökad kontroll genom preferensbaserad schemaläggning

Workforce Management
Product Demo

Get a live look at intelligent workforce management.

Complete Guide to
Workforce Management

Learn more about Workforce Management, the components of a WFM solution, the challenges & Emerging WFM best practices

DMG 2020-2021 WFO
Product and Market Report

Calabrio receives perfect customer satisfaction scores in 2020 – 2021 DMG WFO Report

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend