Quality Management | Calabrio ONE

Calabrio Quality Management

Uppnå ständig förbättring av din kundupplevelse

SMARTARE KVALITETSHANTERING (QUALITY MANAGEMENT).
BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER.

Varje interaktion är en möjlighet.

Skapa starkare relationer, fördjupad lojalitet och mätbara resultat inom alla delar av verksamheten. Automatisera inspelning och rapportering och effektivisera utvärderingen – så att du kan lägga mer tid på att coacha och leda. Uppnå kortare feedbackslingor för att engagera och motivera medarbetarna. Använd intelligent analys för att fokusera dina satsningar där de behövs som mest. Låt kundens röst visa vägen till konsekventa, överlägsna kundupplevelser. Stäng ute bruset och fokusera på de insikter du behöver för att uppfylla dina mål för kontaktcentret och driva affärsvärde. Vill du veta mer om Quality Management?

Vi vill hjälpa dig att hantera den nya tidens utmaningar.
Calabrio Quality Management ger dig en heltäckande bild av medarbetarnas och kundernas upplevelser och möjliggör mer riktad utbildning, oavsett var dina medarbetare sitter – samtidigt som efterlevnaden säkerställs och hela kontaktcentrets resultat förbättras.

simplify quality management

AUTOMATISERAD OCH FÖRENKLAD QUALITY MANAGEMENT

Alla utvärderingsverktyg på ett ställe. Få tillgång till ljud- och skärminspelningar och gå igenom utvärderingsformulär i en samlad vy. Anpassningsbara översikter och rapporter säkerställer enkel åtkomst till den viktigaste informationen.

Effektivare processer och rapportering – inga fler manuellt framställda rapporter. Automatisera och anpassa dina viktigaste Quality Management-rapporter. Utnyttja plattformens verktyg för Business Intelligence för att jämföra Quality Management-data med Workforce Management- och analysdata och uppnå en fullständig helhetsbild.

Automatisk bevakning av systemfel. Få realtidsnotifieringar. Utred potentiella fel. Förebygg problem och minimera nedtid.

increase employee engagement

ÖKA MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Skapa en snabb feedbackslinga. Bevaka samtalen och medarbetarnas skärmaktivitet live. Utvärdera samtal, mät resultat och ge medarbetarna den snabba feedback de behöver. Låt medarbetarna dela sina bästa metodtips med en knapptryckning.

Motivera medarbetarna genom en sund tävlingsanda. Utnyttja inbyggda gamification-verktyg. Skapa riktmärken, sätt upp mål och visa poängtavlor. Erbjud belöningar och utmärkelser för att inspirera till sund tävlingsanda, positivt beteende och kompetensutveckling.

Underlätta medarbetarnas självcoachning och självförbättring. Anpassningsbara översikter och rapporter hjälper medarbetarna att följa sina egna prestationer under hela arbetsdagen. Det ger medarbetarna, särskilt de som arbetar på distans, den information de behöver för självförbättring och hjälper dem att känna sig engagerade och motiverade.

increase employee engagement
evaluate

SPELA IN OCH UTVÄRDERA VARJE KUNDINTERAKTION

Konsekvens i alla kanaler. Samtal, e-post, chatt, sociala medier – spela in och utvärdera varje interaktion automatiskt för högre servicekvalitet.

Skyddade kundinteraktioner – med enkel åtkomst. Följ riktlinjer och bestämmelser om datakryptering och säker lagring.

Smidig hantering av efterlevnadskraven. Utnyttja manuella och automatiserade pausfunktioner. Utvärdera kundinteraktionerna för att säkerställa efterlevnad enligt PCI, HIPAA och andra bestämmelser – utan att förlora värdefull kundinformation.

drive key metrics

FÅ TILLGÅNG TILL VIKTIGA MÄTDATA

Snabba resultat med utvärderingar som går utanför boxen. Lösning vid första kontakten. Kundnöjdhet. Säljeffektivitet. Manusföljsamhet och regelefterlevnad. Utnyttja ett bibliotek av färdigbyggda utvärderingsformulär för snabb implementering – eller utforma egna formulär för dina unika affärsbehov.

Unikt anpassade rapporter och översikter. Hantera kontaktcentrets specifika utmaningar. Skapa transparent, heltäckande rapportering som stöder dina unika affärsmål. Kontaktcentrets chefer, teamledare, utvärderare, analytiker och medarbetare har tillgång till anpassningsbara översikter och rapporter för att kunna se den mätdata som är viktigast för just dem.

Låt kundens röst styra kvalitetsförbättringen. Integrera kundfeedback efter samtal. Använd data från undersökningen efter samtal vid uppspelning och utvärdering. Bifoga automatiskt anpassade data, exempelvis CRM ID, för mer djupgående kunskap om hela kundupplevelsen vid uppspelning och utvärdering av samtal.

Behovsbaserad analys. Övervaka livesamtal och se medarbetarens skärmaktivitet i realtid. Ge snabb feedback, särskilt till distansmedarbetare. Presentera behovsbaserade KPI:er för viktiga intressenter och skapa värde inom hela kontaktcentret och alla delar av verksamheten.

drive key metrics
see the bigger picture

FÅ EN STÖRRE HELHETSBILD

En heltäckande bild av kundupplevelsen. Kombinera ljud- och skärminspelningar med utvärderingsbetyg, undersökningsdata, Workforce Management samt tal- och textanalys för att få en smart, integrerad bild av interaktionskvaliteten.

Snabb tillgång till de små detaljerna. Sök effektivt med hjälp av förkonfigurerad eller anpassningsbar taggning via metadata. Filtrera snabbt igenom oceaner av kundinteraktionsdata. Hitta exakt det du behöver för att mäta resultatet och driva förbättringar.

Analysdriven Quality Assurance. Calabrio Quality Management integreras sömlöst med Calabrio Analytics och Calabrio Advanced Reporting. Exportera och dela prediktiva och vägledande analyser som alla kan förstå. Förutse behov, optimera processer och fokusera på rätt konversationer.

BYGG ETT MODERNT KONTAKTCENTER I MOLNET

Molnet är ett måste för det moderna kontaktcentret.

Calabrio ONE är det solklara förstahandsvalet för molnet. Vi har länge varit och är fortsatt ledande inom Workforce Engagement Management i molnet, som gör moderna kontaktcenter agila, fria och redo för framtiden.

Tillfället har aldrig varit bättre att utnyttja molnets möjligheter för att lyssna på kundens röst och omvandla ditt kontaktcenter till ett Command Center för kundupplevelsen, som står redo att möta de ökade kraven från en helt ny tid.

Dig deeper

See the unique features and powerful functionality that make Calabrio Quality Management a transformative contact center technology.

CASE STUDY

Republic Services

Building stronger customer loyalty and driving revenue through national quality initiatives.

Quality Management
Product Demo

See intelligent quality management in action.

Forrester Wave: Workforce Optimization Report

Looking to see how contact center WFO vendors stack up against each other? Download the Forrester’s Wave report to find out.

Contact Center Agent Performance Report

This in-depth Executive Report from CCW looks at what contact centers are doing to ensure that their customer experience investments achieve results.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend