Quality Management – Calabrio (Swedish)

Calabrio Quality Management

Uppnå ständig förbättring av din kundupplevelse

BÄTTRE COACHING.
BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER.

Du sitter på en guldgruva av information.

Automatisera inspelning och rapportering och effektivisera utvärderingen – så att du kan lägga mer tid på att coacha och leda. Uppnå kortare feedbackslingor för att engagera och motivera medarbetarna. Använd intelligent analys för att fokusera dina satsningar där de behövs som mest. Du sitter på en guldgruva av information om kunder och medarbetare. Vi kan hjälpa dig hitta insikterna bland informationen. Vill du veta mer om Quality Management?

Vi vill hjälpa dig att hantera den nya tidens utmaningar.

Calabrio Quality Management ger dig en heltäckande bild av medarbetarnas och kundernas upplevelser och möjliggör mer riktad utbildning, oavsett var dina medarbetare sitter – samtidigt som du kan säkra att processer och regler följs och hela kontaktcentrets resultat förbättras.

AUTOMATISERAD OCH FÖRENKLAD QUALITY MANAGEMENT

Alla utvärderingsverktyg på ett ställe. Du kan när som helst gå tillbaka till ett kundsamtal och analysera vad som hände. Genom att samla all information om samtalet i en vy så får du snabbt och enkelt en god översikt av ljud- och skärminspelningar och utvärderingsformulär.

Effektivare processer och rapportering – inga fler manuellt framställda rapporter. Automatisera dina viktigaste rapporter. Med anpassningsbara översikter och rapporter säkerställer du enkel åtkomst till den viktigaste informationen för alla som behöver den. Och använder du Workforce Management så kan du bygga dashboards som jämför medarbetar- och kundupplevelser med bemanningsinformation för att få en helhetsbild av ditt kontaktcenter.

ÖKA MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Underlätta medarbetarnas självcoachning och självförbättring. Anpassningsbara översikter och rapporter hjälper medarbetarna att följa sina egna prestationer under hela arbetsdagen. Det ger medarbetarna, särskilt de som arbetar på distans, den information de behöver för självförbättring och hjälper dem att känna sig engagerade och motiverade.

Få varje medarbetare att växa. Identifiera luckor i kunskap eller kundbemötande och bygg individuella utvecklingsplaner som stärker personalen i kundmötet. Med automatiserad och dokumenterad coaching får du jämnare kundservice och en motiverad personal som växer med utmaningarna. Du får också verktyg som hjälper dig förstå hur effektiva dina coacher är inom olika områden, så att du kan ”coacha coachen”.

Tävlingar kan skapa ytterligare motivation. Utnyttja inbyggda gamification-verktyg. Skapa riktmärken, sätt upp mål och visa poängtavlor. Erbjud belöningar och utmärkelser för att inspirera till sund tävlingsanda, positivt beteende och kompetensutveckling.

SPELA IN OCH UTVÄRDERA ALLA KUNDMÖTEN

I alla kanaler. Samtal, e-post, chatt, sociala medier – spela in och utvärdera varje interaktion automatiskt för högre servicekvalitet.

Säkert lagrat – med enkel åtkomst. Vi har stor erfarenhet av hantering av känsliga data för många olika organisationer. Du kan vara lugn med att riktlinjer och bestämmelser om datakryptering och säker lagring följs.

Smidig hantering av compliance. Utnyttja manuella och automatiska pausfunktioner för att säkerställa efterlevnad av PCI, HIPAA och andra bestämmelser – utan att förlora värdefull kundinformation.

UTVECKLA DIN KUNDSERVICE

Snabba resultat med utvärderingar som går utanför boxen. Nå en lösning vid första kontakten. Kundnöjdhet. Säljeffektivitet. Efterlevnad av lagar och regler. Du kan utnyttja ett bibliotek av färdigbyggda utvärderingsformulär för att snabbt komma igång – eller utforma egna formulär för dina unika affärsbehov.

Bygg unikt anpassade rapporter och översikter. Hantera ditt kontaktcenters specifika utmaningar. Skapa transparent, heltäckande rapportering som stöder dina unika affärsmål. Kontaktcentrets chefer, teamledare, coacher, analytiker och medarbetare har tillgång till anpassningsbara översikter och rapporter för att kunna se den mätdata som är viktigast för just dem.

Djupare insikt om kundmötet.  Skapa en helhetsbild genom att automatiskt integrera ytterligare data, exempelvis ärendenummer från ditt CRM-system, för mer djupgående kunskap om hela kundupplevelsen vid uppspelning och utvärdering av samtal. Om du använder kundenkäter efter samtalen kan du integrera resultaten, så att du kan se den informationen samtidigt som du utvärderar samtalet.

FÅ EN STÖRRE HELHETSBILD

En heltäckande bild av kundupplevelsen. Kombinera ljud- och skärminspelningar med utvärderingsbetyg, undersökningsdata, bemanningsdata, samt tal- och textanalys för att få en smart, integrerad bild av dina kundmöten.

Snabb tillgång till de små detaljerna. Sök effektivt med hjälp av förkonfigurerad eller anpassningsbar taggning. Sålla snabbt igenom oceaner av kundinteraktionsdata. Hitta exakt det du behöver för att mäta resultatet och driva förbättringar.

Gräv automatiskt fram guldet. Calabrio Quality Management kan enkelt byggas ut med Calabrio Analytics för att automatisera 100% av utvärderingarna och snabbt hjälpa dig att hitta guldkornen i dina kundkonversationer.  Det hjälper dig att förstå dina kunder, optimera dina processer och fokusera på rätt konversationer.

BYGG ETT MODERNT KONTAKTCENTER I MOLNET

Molnet är ett måste för det moderna kontaktcentret.

Calabrio ONE är det solklara förstahandsvalet för molnet. Vi har länge varit och är fortsatt världsledande inom Workforce Engagement Management i molnet. Kunder uppskattar hur vi kontinuerligt jobbar med dem för att utveckla och leverera nya funktioner som gör att de kan hantera framtidens utmaningar.

Tillfället har aldrig varit bättre att utnyttja molnets möjligheter för att automatiskt lyssna på dina kunder och få insikter i vad du behöver göra för att möta de ökade kraven från en helt ny tid.

Vill du veta mer om ”Quality Management”, vad det är och varför det är viktigt?

CASE STUDY

Republic Services

Building stronger customer loyalty and driving revenue through national quality initiatives.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend