Calabrio (Swedish) – Contact Center Workforce Optimization

Engagerade medarbetare är nyckeln till optimerad kundservice

Låt ditt kontaktcenter upptäcka nya insikter och optimera kundservicen med en helintegrerad svit för bemanningsplanering, kvalitetsuppföljning och samtalsanalys. Calabrio kan hjälpa dig ta kundupplevelser och medarbetarengagemang till nya höjder!

NYHET: Nu med automatisk talanalys på svenska!

Ventana Research positionerar Calabrio
som föredömlig leverantör i den senaste forskningsrapporten

Telia använder automatiserad WFM
för att optimera och transformera
hela kundupplevelsen

Gartner utforskar nya trender inom kundsupport och service och jämför befintliga lösningar för Workforce Engagemang Management, inklusive Calabrio’s.

Calabrio ONE

En fullt integrerad programsvit för kundengagemang
Planera så att du har rätt person, vid rätt tidpunkt, med rätt kompetens för att hjälpa dina kunder. Calabrio ONE hjälper dig att schemalägga och coacha personalen.

Calabrio ONE

En fullt integrerad programsvit för kundengagemang - Planera så att du har rätt person, vid rätt tidpunkt, med rätt kompetens för att hjälpa dina kunder. Calabrio ONE hjälper dig att schemalägga och coacha personalen.

En fullt integrerad programsvit för kundengagemang
Planera så att du har rätt person, vid rätt tidpunkt, med rätt kompetens för att hjälpa dina kunder. Calabrio ONE hjälper dig att schemalägga och coacha personalen.

Vad kan vi hjälpa dig med?

QUALITY MANAGEMENT

Spela in och utvärdera 100 % av alla kundinteraktioner. Hitta rätt coachning till rätt medarbetare via datadrivna insikter.

WORKFORCE MANAGEMENT

Bemanningsplanering med rötterna i Sverige är verktygen du behöver för att automatisk kunna optimera bemanningen och ge medarbetarna möjlighet till självschemaläggning.

CALABRIO ANALYTICS

Förstå dina kunder bättre genom Intelligent analys av kundmötet i alla kanaler. Vår AI hittar mönster i tal, text och agentbeteenden för att hjälpa dig identifiera förbättringsmöjligheter

DATA MANAGEMENT

Gå från data till insikter genom att knyta ihop och visualisera mätetal. Smarta verktyg specialiserade för kontaktcenter gör det enkelt att bygga egna dashboard och rapporter.

Workforce Engagement

customer experience

Personal

Engagera din personal med rätt schema och rätt coachning utifrån individens unika behov

workforce engagement

Kunder

Optimera kundupplevelsen med kompetent service och korrekt bemanning

risk and compliance

Ledning

Förstå vad din personal och dina kunder behöver genom datadrivna insikter och balansera behoven mot varandra

Se hur våra kunder förvandlar sina
Medarbetar- och kundupplevelser med Calabrio

 

”Det som har påverkat våra resultat allra mest är att det är så enkelt för vårt WFM-team att använda lösningen och ändra prognostiserade data.”

Start typing and press Enter to search