Calabrio Analytics – Calabrio (Swedish)

Calabrio Analytics

Utnyttja möjligheterna i molnet och avancerad analys
för att berika mänskliga interaktioner

Kundcentrerad insikt som driver företaget framåt

Utforska den guldgruva av information som ligger gömd i ditt kontaktcenter med hjälp av den avancerade skrivbords-, text- och talanalysen i Calabrio ONE. Det som tidigare var omöjligt att göra manuellt kan du nu få automatisk hjälp med. Calabrio ONE samlar in data från alla dina kundinteraktioner och gör automatiska analyser som ger dig insikter för att driva förbättringar. Calabrio Analytics hjälper dig förstå grundorsaker till problem så att du kan adressera dem. Allt från att förstå varför dina kunder kontaktar dig till varför vissa ärenden tar lång tid och hur du kan ändra processer och utbildning för att öka effektiviteten. Du får också värdefulla insikter om dina kunder, direkt och med deras egna ord. Vad tycker de om ditt erbjudande? Vad säger de om dina konkurrenter? Hur kan vi förbättra kundupplevelsen? Calabrio Analytics ger dig verktygen du behöver för att vara konkurrenskraftig i dagens föränderliga värld.

Vi vill hjälpa dig att hantera den nya tidens utmaningar.
Du måste förstå ditt företag helt och fullt, inifrån och ut. Många företag upplever att både kundernas beteende och den egna verksamheten har genomgått dramatiska förändringar under de senaste åren. Calabrio Analytics ger dig tillgång till sofistikerade AI och maskininlärningsverktyg som automatiskt gör avancerad analys av din data, snabbt och enkelt utan att du behöver sätta dig in i de avancerade beräkningarna. Du kommer att förstå dina kunders beteenden och behov – och lägga fokus på att utveckla en strategi för att svara på rätt sätt.

Hantera den digitala kundupplevelsen

Digital självbetjäning är nyckeln till fortsatt framgång på kontaktcentret. Skrivbords- och textanalys kan hjälpa dig att hantera digitala kanaler effektivare för att säkerställa mer produktiva agenter och större kundengagemang.

Få förståelse för hela kund- och agentupplevelsen. Skrivbordsanalys hjälper dig att sammankoppla det kunderna och agenterna säger med vad dina agenter gör medan de hanterar en interaktion. Det ger en mer omfattande helhetsbild av kundupplevelsen och bidrar till att identifiera behovet av ytterligare utbildning, potentiella processförbättringar och mycket mer.

Extrahera värdefulla kundinsikter från digitala kanaler. Runt en tredjedel av kontaktcentrets interaktioner sker via e-post, chatt, sociala medier, undersökningar och andra textbaserade konversationer och meddelanden. Textanalys hjälper dig att få viktiga insikter om 100 % av dessa interaktioner för att skapa enhetliga kundupplevelser i alla kanaler.

ÖKA MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Till följd av de nya kraven på dagens distansmedarbetare är nyckeln till framgång för det moderna kontaktcentret att hålla medarbetarna engagerade, motiverade och inspirerade.

Skapa effektiva riktmärken. Sätt upp smarta mål. Visa medarbetarna hur de presterar jämfört med sina kollegor och ge dem möjlighet till självutbildning med personligt anpassade översikter. Inspirera dem att bli bättre genom snabb delning av metodtips.

Utvärdera nära realtid. Skapa en snabb feedbackslinga. Ge medarbetarna den personliga coachning de behöver. Använd skrivbordsanalys för att upptäcka var medarbetarna fastnar.

Förbättra medarbetarnas prestationer. Det är enkelt. Mer engagerade medarbetare presterar bättre. Det moderna kontaktcentrets analysverktyg skapar insikt om medarbetarens röst för att underlätta utbildning och coachning och ge cheferna möjlighet att identifiera och åtgärda problem innan de påverkar medarbetarens engagemang eller leder till uppsägning.

GENERERA VIKTIGA MÄTDATA OM KONTAKTCENTRETS RESULTAT

Hitta flaskhalsarna. Se var vissa interaktioner når en återvändsgränd. Identifiera problem och tidstjuvar. Frigör organisationen från föråldrade system och tungrodda processer.

Öka effektiviteten. Identifiera de övergripande trenderna. Se möjligheter att effektivisera arbetsflödena. Nå insikter som ger bättre och snabbare service.

Motverka risker och uppnå efterlevnad.  Förhindra tvister och böter som påverkar omsättningen. Eliminera den mänskliga faktorn utan att sinka agenterna. Säkerställ att känslig information aldrig spelas in eller lagras.

SKAPA KUNDCENTRERAD MARKNADSFÖRING

Se dina verkliga fördelar. Förstå kundens preferenser. Få en kundcentrerad bild av differentierande konkurrensfaktorer.

Skapa en konsekvent varumärkesupplevelse. Samordna kontaktcentret med varumärkessatsningar. Skapa en konsekvent kundupplevelse vid varje kontaktpunkt.

Finslipa kommunikation och kampanjer. Få reda på vad som fungerar – och inte – direkt från kunderna.

ACCELERERA FÖRSÄLJNINGEN

Lär känna din kund. Skapa detaljerade kundprofiler. Förstå kundens behov och frustrationsmoment. Inse hur ditt varumärke passar in i kundens tillvaro.

Skapa intelligenta säljflöden. Tillvarata varje möjlighet till upp- och korsförsäljning. Skapa smarta säljflöden för att nå effektiva avslut.

Uppnå helt nya intäktsflöden. Förstå kundens röst. Identifiera och tillgodose otillfredsställda behov. Fördjupa kundrelationerna och skapa nya intäkter.

FÖRSTÅ VAD KUNDERNA SÄGER

Med Talanalys kan Calabrio Analytics transformera alla telefonsamtal till en användbar, sökbar guldgruva av information. Sofistikerade AI-motorer, speciellt anpassade för kundservicemiljö, gör om samtalsinspelningar till text. Calabrio Analytics kan hantera en mängd olika språk, inklusive svenska, norska och danska.

Gå på djupet

Se Calabrios hela utbud av intelligenta analysverktyg och funktioner.

Interaktionssammanfattning

Agenter lägger ofta mycket tid på att sammanfatta interaktioner efter avslutad kundkontakt. Möjligheten att automatisera detta arbete kommer minska tiden agenter lägger på manuellt efterarbete och skapar automatiskt kortfattade sammanfattningar av alla interaktioner – röst, chatt, e-post och text. Dessa sammanfattningar är sökbara, vilket gör att agenter kan hitta liknande interaktioner. Det kan även hjälpa managers eller andra nyckelpersoner att identifiera områden att utveckla och bidra till förbättrad personlig support, vilket leder till högre kundnöjdhet.

Lösningen möjliggör:

  • Automatisera processer för att spara tid och förbättra agentens totala produktivitet.
  • Generera enhetliga och opartiska sammanfattningar, vilket säkerställer konsekvent kvalitetsuppföljning.
  • Navigera enkelt genom sammanfattningar för att hitta prioriterade ämnen och trender.
  • Holistiskt perspektiv av hela interaktionen, samt en omfattande sammanfattning.
Screenshot of Calabrio Analytics

HANTERA DEN DIGITALA KUNDUPPLEVELSEN

Den enda helt integrerade lösningen för multikanalanalys och Business Intelligence i ett enda, enhetligt system. Inga insticksprogram krävs.

TEXTANALYS

Behovet av digitala kanaler har exploderat under det gångna året med textbaserade interaktioner via flera olika kanaler, inklusive e-post, chatt, sms, sociala medier, undersökningar och andra textbaserade konversationer och meddelanden. Med hjälp av textanalys kan användarna spela in och analysera 100 % av kundernas och medarbetarnas textbaserade interaktioner för en sömlös strategi i alla kanaler. Textanalys bygger på samma infrastruktur som talanalys och ger en konsekvens och tillförlitlighet som andra branschlösningar inte kan matcha.

Flerkanalig analys hjälper dig att

  • få insikt om varje kontaktpunkt och interaktion med kunden
  • få bättre förståelse för medarbetarnas resa, hantera medarbetarnas utmaningar, undanröja hindren för framgång samt öka medarbetarnöjdheten
  • visa trender – via e-post, chatt, webbplatser, backoffice, sociala medier eller undersökningar – i en enda översikt för en heltäckande analys för varje kanal.

DESKTOP-ANALYS

Spela in och analysera alla medarbetares skrivbordsaktivitet för att säkerställa att medarbetarna väljer rätt verktyg för att lösa kundernas problem.

Använd skrivbordsanalysen för att uppnå följande:

  • Underlätta efterlevnad enligt PCI, HIPAA och andra bestämmelser gällande inspelning av känslig information med verktyg som automatiskt pausar skärm-, ljud- och tangenttrycksinspelningen. Eliminera den mänskliga faktorn utan att sinka medarbetarna för att säkerställa att känslig information aldrig spelas in eller lagras.
  • Spåra skrivbordsaktiviteten och jämför kundernas interaktioner med medarbetarnas handlingar för att förstå vilka program och processer som skapar framgångsrika resultat. Ta reda på när långsam teknik påverkar framgången och identifiera kunskapsluckor som förhindrar kundnöjdheten. Samla medarbetarnas bästa metodtips och ge dem de verktyg de behöver för maximal effektivitet.
  • Använd utlösande faktorer för skrivbordsaktiviteten för att skapa automatiserade arbetsflöden för den specifika medarbetaren. En annullerad beställning kan till exempel automatiskt starta en utvärdering, och anpassningsbara översikter och rapporter kan användas för att varna en arbetsledare vid obehörig skärmåtkomst.

INTELLIGENTA INSIKTER

Gräv djupare i din data och visualisera resultatet. Anpassade självbetjäningsrapporter och Business Intelligence-lösningar för, och bortom, kontaktcentret hjälper dig att sömlöst kombinera information från hela Calabrio ONE – QM, WFM och Analytics – med data från alla delar av företaget. Visualisera och dela insikter på användbara och meningsfulla sätt för att främja medarbetarnöjdheten, förbättra kundupplevelsen och fatta agila beslut som gynnar kontaktcentrets rutiner och resultat direkt.

Calabrio Analytics
Product Demo

See raw data transformed into rich business insights.

The Contact Center Analytics Kit

If you’re looking to unlock the voice of the customer through speech and text analytics, we’ve got a handy toolkit just for you. Download the analytics kit to learn about analytics use cases, how to start an analytics program, and how Calabrio helps organizations transform customer interaction data into meaningful customer insights.

Transforming the Contact Center into a Customer Intelligence Hub

Learn how advanced contact center analytics technology can unlock rich voice-of-the-customer (VOC) insights and drive business value.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend