Analytics | Calabrio ONE

Calabrio Analytics

Utnyttja möjligheterna i molnet och avancerad analys
för att berika mänskliga interaktioner

Kundcentrerad insikt som driver företaget framåt

Utforska den guldgruva av information som ligger gömd i ditt kontaktcenter med hjälp av den avancerade skrivbords- och textanalysen i nya Calabrio ONE. Skapa övertygande insikter – och omvandla dem till handling för att berika de mänskliga interaktionerna. Omvandla kundinteraktioner till användbar data. Analysera denna data för att identifiera viktiga trender. Utvinn insikter för att driva igenom lönsamma förändringar på kontaktcentret och alla delar av företaget. En ny tid med nya utmaningar

Vi vill hjälpa dig att hantera den nya tidens utmaningar.
Du måste förstå ditt företag helt och fullt, inifrån och ut. Många företag upplever att både kundernas beteende och den egna verksamheten har genomgått dramatiska förändringar. Här är det oerhört viktigt att hålla jämna steg med utvecklingen. Med Calabrio Analytics får du en enda källa till sanning om hela kundresan och kontaktcentrets resultat. Förstå dina kunders beteenden och behov – och utveckla en strategi för att svara på rätt sätt.

Elevate the Customer Experience

Hantera den digitala kundupplevelsen

Digital självbetjäning är nyckeln till fortsatt framgång på kontaktcentret. Skrivbords- och textanalys kan hjälpa dig att hantera digitala kanaler effektivare för att säkerställa mer produktiva agenter och större kundengagemang.

Få förståelse för hela kund- och agentupplevelsen. Skrivbordsanalys hjälper dig att sammankoppla det kunderna och agenterna säger med vad dina agenter gör medan de hanterar en interaktion. Det ger en mer omfattande helhetsbild av kundupplevelsen och bidrar till att identifiera behovet av ytterligare utbildning, potentiella processförbättringar och mycket mer.

Extrahera värdefulla kundinsikter från digitala kanaler. Runt en tredjedel av kontaktcentrets interaktioner sker via e-post, chatt, sociala medier, undersökningar och andra textbaserade konversationer och meddelanden. Textanalys hjälper dig att få viktiga insikter om 100 % av dessa interaktioner för att skapa enhetliga kundupplevelser i alla kanaler.

enhance employee engagement

ÖKA MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Till följd av de nya kraven på dagens distansmedarbetare är nyckeln till framgång för det moderna kontaktcentret att hålla medarbetarna engagerade, motiverade och inspirerade.

Skapa effektiva riktmärken. Sätt upp smarta mål. Visa medarbetarna hur de presterar jämfört med sina kollegor och ge dem möjlighet till självutbildning med personligt anpassade översikter. Inspirera dem att bli bättre genom snabb delning av metodtips.

Utvärdera nära realtid. Skapa en snabb feedbackslinga. Ge medarbetarna den personliga coachning de behöver. Använd skrivbordsanalys för att upptäcka var medarbetarna fastnar.

Förbättra medarbetarnas prestationer. Det är enkelt. Mer engagerade medarbetare presterar bättre. Det moderna kontaktcentrets analysverktyg skapar insikt om medarbetarens röst för att underlätta utbildning och coachning och ge cheferna möjlighet att identifiera och åtgärda problem innan de påverkar medarbetarens engagemang eller leder till uppsägning.

enhance employee engagement
drive key contact center performance metrics

GENERERA VIKTIGA MÄTDATA OM KONTAKTCENTRETS RESULTAT

Hitta flaskhalsarna. Se var vissa interaktioner når en återvändsgränd. Identifiera problem och tidstjuvar. Frigör organisationen från föråldrade system och tungrodda processer.

Öka effektiviteten. Identifiera de övergripande trenderna. Se möjligheter att effektivisera arbetsflödena. Nå insikter som ger bättre och snabbare service.

Motverka risker och uppnå efterlevnad.  Förhindra tvister och böter som påverkar omsättningen. Eliminera den mänskliga faktorn utan att sinka agenterna. Säkerställ att känslig information aldrig spelas in eller lagras.

enable customer centric market

SKAPA KUNDCENTRERAD MARKNADSFÖRING

Se dina verkliga fördelar. Förstå kundens preferenser. Få en kundcentrerad bild av differentierande konkurrensfaktorer.

Skapa en konsekvent varumärkesupplevelse. Samordna kontaktcentret med varumärkessatsningar. Skapa en konsekvent kundupplevelse vid varje kontaktpunkt.

Finslipa kommunikation och kampanjer. Få reda på vad som fungerar – och inte – direkt från kunderna.

enable customer centric market
accelerate sales

ACCELERERA FÖRSÄLJNINGEN

Lär känna din kund. Skapa detaljerade kundprofiler. Förstå kundens behov och frustrationsmoment. Inse hur ditt varumärke passar in i kundens tillvaro.

Skapa intelligenta säljflöden. Tillvarata varje möjlighet till upp- och korsförsäljning. Skapa smarta säljflöden för att nå effektiva avslut.

Uppnå helt nya intäktsflöden. Förstå kundens röst. Identifiera och tillgodose otillfredsställda behov. Fördjupa kundrelationerna och skapa nya intäkter.

Gå på djupet

Se Calabrios hela utbud av intelligenta analysverktyg och funktioner.

HELT INTEGRERAD ANALYSPLATTFORM FÖR KUNDINTERAKTIONER

Den enda helt integrerade lösningen för multikanalanalys och Business Intelligence i ett enda, enhetligt system. Inga insticksprogram krävs.

TEXTANALYS

Behovet av digitala kanaler har exploderat under det gångna året med textbaserade interaktioner via flera olika kanaler, inklusive e-post, chatt, sms, sociala medier, undersökningar och andra textbaserade konversationer och meddelanden. Med hjälp av textanalys kan användarna spela in och analysera 100 % av kundernas och medarbetarnas textbaserade interaktioner för en sömlös strategi i alla kanaler. Textanalys bygger på samma infrastruktur som talanalys och ger en konsekvens och tillförlitlighet som andra branschlösningar inte kan matcha.

Flerkanalig analys hjälper dig att

  • få insikt om varje kontaktpunkt och interaktion med kunden
  • få bättre förståelse för medarbetarnas resa, hantera medarbetarnas utmaningar, undanröja hindren för framgång samt öka medarbetarnöjdheten
  • visa trender – via e-post, chatt, webbplatser, backoffice, sociala medier eller undersökningar – i en enda översikt för en heltäckande analys för varje kanal.

DESKTOP-ANALYS

Spela in och analysera alla medarbetares skrivbordsaktivitet för att säkerställa att medarbetarna väljer rätt verktyg för att lösa kundernas problem.

Använd skrivbordsanalysen för att uppnå följande:

  • Underlätta efterlevnad enligt PCI, HIPAA och andra bestämmelser gällande inspelning av känslig information med verktyg som automatiskt pausar skärm-, ljud- och tangenttrycksinspelningen. Eliminera den mänskliga faktorn utan att sinka medarbetarna för att säkerställa att känslig information aldrig spelas in eller lagras.
  • Spåra skrivbordsaktiviteten och jämför kundernas interaktioner med medarbetarnas handlingar för att förstå vilka program och processer som skapar framgångsrika resultat. Ta reda på när långsam teknik påverkar framgången och identifiera kunskapsluckor som förhindrar kundnöjdheten. Samla medarbetarnas bästa metodtips och ge dem de verktyg de behöver för maximal effektivitet.
  • Använd utlösande faktorer för skrivbordsaktiviteten för att skapa automatiserade arbetsflöden för den specifika medarbetaren. En annullerad beställning kan till exempel automatiskt starta en utvärdering, och anpassningsbara översikter och rapporter kan användas för att varna en arbetsledare vid obehörig skärmåtkomst.

INTELLIGENTA INSIKTER

Gräv djupare i din data och visualisera resultatet. Anpassade självbetjäningsrapporter och Business Intelligence-lösningar för, och bortom, kontaktcentret hjälper dig att sömlöst kombinera information från hela Calabrio ONE – QM, WFM och Analytics – med data från alla delar av företaget. Visualisera och dela insikter på användbara och meningsfulla sätt för att främja medarbetarnöjdheten, förbättra kundupplevelsen och fatta agila beslut som gynnar kontaktcentrets rutiner och resultat direkt.

Calabrio Analytics
Product Demo

See raw data transformed into rich business insights.

The Contact Center Analytics Kit

If you’re looking to unlock the voice of the customer through speech and text analytics, we’ve got a handy toolkit just for you. Download the analytics kit to learn about analytics use cases, how to start an analytics program, and how Calabrio helps organizations transform customer interaction data into meaningful customer insights.

Transforming the Contact Center into a Customer Intelligence Hub

Learn how advanced contact center analytics technology can unlock rich voice-of-the-customer (VOC) insights and drive business value.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend