Quality Management Features – Calabrio (Swedish)

Produktegenskaper

Calabrio Quality Management

Uppnå ständig förbättring av din kundupplevelse

capture-and-monitor

Spela in och övervaka

Se varje interaktion

evaluate-and-analyze

Utvärdera och analysera

Snabbare, smartare kvalitetsutvärdering.

engage-and-motivate

Engagera och motivera

Verktyg som inspirerar medarbetarna till förbättring.

Spela in och övervaka

Spela in varje relevant samtal – varje gång – och övervaka live.

capture-100-percent-of-calls

100 % samtalsinspelning

Alla funktioner inom Calabrio Call Recording ingår med Calabrio Quality Management.

pause-resume

Pausa och återuppta för att säkerställa regelefterlevnad

Funktioner för manuell och automatiserad pausning och återupptagning stöder PCI, HIPAA och andra bestämmelser.

screen-capture

Skärminspelning

Visning av medarbetarnas skrivbord skapar en helhetsbild av varje interaktion.

live-screen-capture

Liveövervakning av skärm och ljud

Se medarbetarnas skrivbordsaktivitet samtidigt som du övervakar livesamtal i en enda, enhetlig vy.

record-on-demand

Record On Demand

Medarbetarna kan flagga samtal för inspelning i realtid, även i slutet av interaktionen.

rule-based-contact

Regelbaserat val av kontakter

Tillämpa specifika regler för att flagga interaktioner för inspelning och utvärdering.

system-error-monitoring

Övervakning och varning vid systemfel

Automatiska varningsmeddelanden vid potentiella systemfel.

efficient-organization

Effektiv taggning via metadata

Interaktionerna kategoriseras med hjälp av intelligent, kraftfull metadatataggning.

secure-storage-and-playback

Säker lagring och uppspelning

Kundinteraktionerna komprimeras och krypteras med obruten 256-bitars AES-kryptering. Uppspelning kan begränsas baserat på användarbehörigheter.

UTVÄRDERA OCH ANALYSERA

Effektiva verktyg och anpassningsbara utvärderingar för snabbare kvalitetsutvärdering med högre precision.

library-of-prebuilt-forms

Bibliotek av förkonfigurerade formulär

Välj mellan uppdelade frågor (multi-part), flervalsfrågor, flera kanaler, viktning på sektionsnivå, viktning på frågenivå (section-level & question-level weighting), tips till utvärderaren och KPI-frågor.

post-call-survey

Undersökning efter samtal

Kombinera resultaten från undersökningar efter samtalen med övriga QM-värden.

secure-playback

Säker lagring och uppspelning

Kundinteraktionerna komprimeras och krypteras med obruten 256-bitars AES-kryptering. Uppspelning kan begränsas baserat på användarbehörigheter.

customizable-dashboards

Anpassningsbara översikter och rapporter

Tydliga översikter och anpassningsbara rapporter visar överskådlig kvalitetsstatistik för enskilda medarbetare, team och grupper.

unified-playback

Kombinerad uppspelning och utvärdering

Ljud- och skärminspelningar kombineras med utvärderingsformulär i ett enda fönster.

benchmarking

Coachning

Skapa fokuserade och riktade utbildningssatsningar för att förbättra effektiviteten.

advanced-search-capabilities

Avancerade sökfunktioner

Detaljerade sökningar med kraftfull, anpassningsbar metadata.

data-export

Dataexport

De inspelade samtalen kan exporteras – enskilt eller via massexport – i vanliga medieformat (WAV, WMA, WMV) för delning med relevanta personer inom hela företaget.

analytics-driven-quality-assurance

Analysdriven Quality Assurance

Integrationen med Calabrio Analytics utnyttjar avancerade analysverktyg för att optimera kvalitetsutvärderingen.

ENGAGERA OCH MOTIVERA

Ge snabb feedback för att främja medarbetarnas engagemang och utveckling.

customized-agent-dashboards

Personliga medarbetaröversikter

Medarbetarna kan följa sina utvärderingspoäng i en enkel översikt.

customized-agent-feedback

Anpassad feedback

Medarbetarna får feedback och statistik för sitt arbete, inklusive utvärderingspoäng.

gamification

Gamification

Inbyggda gamification-verktyg främjar tävlingsandan hos medarbetare och team. Visa poängtavlor och dela ut utmärkelser och belöningar baserat på prestation.

Vill du veta mer?

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend