Workforce Management Features – Calabrio (Swedish)

Workforce Management-funktioner

Redo för framtiden:
Agila lösningar för det moderna kontaktcentret

WFM FÖR EN NY ERA

Calabrio WFM hjälper din organisation att planera och hantera verksamheten med hjälp av avancerad prognostisering, dynamisk schemaläggning och intelligent automatisering, samtidigt som du får tillgång till verktyg och teknik för att stärka, utbilda och leda dina medarbetare.

Kärnfunktioner 

Prognoser

Prognostisering för flera kompetensområden och kanaler, för både kort- och långsiktig planering, samt för trender och säsongsanalyser.

Scheman

Kraftfullt optimerad schemaläggning för effektiv bemanning med hänsyn till kompetens, arbetstidslagstiftning, efterfrågan, medarbetarnas egna önskemål och mycket mer.

Medarbetare

Medarbetaradministration, inklusive arbetstidsavtal och matchning av kompetens.

Arbetspass

Effektiv funktion som skapar arbetspass med valfri kombination av aktiviteter.

Budgetering

För långsiktig planering av bemanningsbehov. Utvärdera tillgänglig personal jämfört med prognostiserat resursbehov.

Intraday

Ger översikt och detaljerad analys av trafik, prestation och bemanning inom dag, ned till intervallnivå.

MyTime

Finns både som webbaserad medarbetarportal och som IOS/Android-app. MyTime ger medarbetarna tillgång till scheman och branschledande verktyg för att ange önskad arbetstid och genomföra självutvärderingar.

CC/CX Connector

Calabrio tillhandahåller officiellt certifierade kopplingar till alla stora plattformar för kontaktcenter och kundupplevelse, för automatiserad överföring av kontaktdata till Calabrio WFM.

Software Development Kit (SDK)

Calabrio WFM omfattar en kraftfull SDK-plattform för anpassad utveckling och integration.

Beräkna hur mycket du kan spara med intelligent wfm-automatisering

Räkna ut vad ditt företag kan spara i pengar och tid med hjälp av Calabrios snabbkalkylator

ÖKAD KONTROLL, UTBILDNING OCH HANTERINGSTYRNING FÖR DAGENS ARBETSSTYRKA MODERNA ARBETSSTYRKA

ÖKAD Kontroll

GE DINA MEDARBETARE SJÄLVSTÄNDIGHET OCH FLEXIBILITET VAR DE ÄN ARBETAR

Bygg ditt eget schema – ge dina medarbetare större flexibilitet och ökad kontroll
Calabrios nya funktion för att skapa egna scheman ger dina medarbetare större kontroll över sitt schema, och tar samtidigt hänsyn till behovet av kundservice. Agenterna kan lägga till arbetstimmar både på schemalagda och ej schemalagda dagar, baserat på fördefinierade skiftscheman och bemanningsbehov.

Flytta luncher och raster – självbetjäning för medarbetarna
Ge dina frontline-medarbetare möjlighet att på egen hand flytta sina luncher och raster för den aktuella dagen eller kommande sju dagar. Schemat uppdateras direkt när en ändring har gjorts. Tack vare parametrar skapade av ledningen och automatiserad bemanningsmonitorering krävs ingen chefsinblandning, och ändringarna påverkar inte kundservicenivåerna. Frigör dina medarbetares potential genom att minska mängden stress och manuellt arbete.

Grant – din virtuella assistent för enklare självbetjäning
Grant är din egen WFM-medhjälpare som hanterar alla schemaförfrågningar så att du kan fokusera på helhetsbilden. Grant jämför den aktuella bemanningen med medarbetarnas kompetenser och scheman och skickar chattmeddelanden när det finns tillgänglig ledighet att söka.

Shift Bidding – ge medarbetarna möjlighet att påverka sitt schema
Med Calabrios Shift Bidding-funktion kan medarbetarna styra sitt eget schema, samtidigt som företaget får tillgång till ett schemaläggningsverktyg som följer de viktigaste affärsmålen och nyckeltalen.

Overtime Manager – snabbare anpassning med hjälp av medarbetarna
Det har aldrig varit enklare att hitta personal med kort varsel för att lösa bemanningsbehoven. Dina medarbetare kan ange sin övertidskapacitet via portalen/appen MyTime för att skapa en extra resursbank för schemaläggare vid sådana behov. Frontline-medarbetarna kan också se i sidofälten när det sannolikt finns tillgänglig övertid. De kan ansöka om att få arbeta under den aktuella övertidsperioden och få ett automatiskt eller manuellt godkännande.

Shift Trader – låt medarbetarna se och byta arbetspass med minimal
Medarbetarna kan byta arbetspass – med eller utan teamledarens/administratörens inblandning – med bibehållna bemanningsnivåer. Dina medarbetare kan snabbt se, utvärdera och byta tillgängliga arbetspass via översikten i medarbetarportalen/-appen MyTime.

Vacation Planner – anmäl frånvaro från valfri enhet automatiskt
Spara tid och pengar med Vacation Planner, som frigör värdefulla resurser och eliminerar pappersarbetet vid ansökningar om semester och ledighet. Dina medarbetare anmäler själva sin frånvaro via portalen/appen MyTime och får manuella eller automatiska notiser om godkännande, avvisande eller väntelista, baserat på fördefinierade företagsregler.

Utbildning

ÖKA TRANSPARENSEN OCH KOMMUNIKATIONEN KRING DE VIKTIGASTE NYCKELTALEN

Data Explorer – maximera kraften i din data
Anpassa din rapportering med de nyckeltal som är viktigast för ditt kontaktcenter. Rapporter och översikter kan utformas så att användarna har tillgång till information och uppdaterad data som tidigare varit vår att få fram och kombinera. Det går även att skapa standardöversikter så att alla användare har tillgång till samma information och hålls uppdaterade.

Anpassade översikter på startsidan – snabb insikt, smidigt och enkelt
Skapa anpassade översikter baserade på Data Explorer-teknik som visar den data som är viktigast för dig på din startsida när du loggar in. I en kontaktcentermiljö präglad av snabba förändringar kan du enkelt anpassa den mätdata du vill se på din startsida så att du kan uppdatera dig direkt och gräva djupare i områden som behöver fokus, allt via din startsida.

Gamification – främja medarbetarnas prestation och utveckling
Utbilda och motivera medarbetarna med utmärkelser och poängtavlor och belöna de bästa prestationerna baserat på företagets nyckeltal.

STYRNING

INTELLIGENT MONITORERING OCH STYRNING AV TEAM OCH PROCESSER I EN NY AFFÄRSMILJÖ

Prognos – förstå efterfrågan och beräkna snabbt mängden resurser som behövs
Med hjälp av avancerade algoritmer kan du enkelt identifiera ankomst- och säsongsmönster för att bedöma var och när du ska schemalägga resurser. Dessutom kan du automatiskt alltid ha en uppdaterad rullande prognos, som drivs på maskininlärning och reducerar mängden manuellt arbete som behövs för att hantera din arbetsstyrka.

Real-Time Adherence (RTA) – upptäck och åtgärda problem direkt
Följ upp medarbetarnas status med anpassningsbara översikter – i realtid. RTA-informationen, som visas tillsammans med scheman och medarbetarnas status, gör det lätt att kontrollera följsamheten och ändra i scheman för att uppfylla målen för servicenivån under hela dagen. Användarna kan se historisk schemaföljsamhet för att identifiera beteendemönster och godkänna bristande följsamhet.

Teams – hantera ditt team och anpassa scheman var du än befinner dig
Dra nytta av mängder av olika teamverktyg för att effektivt samla, följa upp och anpassa scheman, samt medarbetarnas status.

Agent Schedule Messenger (ASM) – håll koll på och öka schemaföljsamheten
Popup-påminnelser och gränssnittet en meddelandefunktion för snabb, effektiv kommunikation med teamledaren hjälper medarbetare att hålla koll på sina schemalagda aktiviteter under dagen och uppfylla fastställda servicenivåer genom ökad schemaföljsamhet.

CalendarLink – delning av scheman och åtkomst överallt
Medarbetarna kan se de senaste schemaändringarna på valfri mobil enhet och via kalendertjänster från tredje part (t.ex. iCal, MS Outlook) – var och när som helst. Det eliminerar inte bara tidskrävande manuell hantering av påminnelser, det ökar dessutom schemaföljsamheten.

SMSlink – schemaändringar i realtid
Automatiska notiser om schemaändringar som skickas till medarbetarna via SMS eliminerar arbetskrävande manuella processer. Proaktiva notiser skapar ökad schemaföljsamhet!

Payroll Integration – hantera och automatisera din lönehantering
Genom att automatisera din lönehantering kan du eliminera kostsamma felaktiga löneutbetalningar och spara administrationstid. Payroll-funktionen kan integreras med en mängd olika lönesystem och överföra allt från enkla importer/exporter av schemalagd arbetstid och eventuella avvikelser – frånvaro, övertid, OB-tillägg och liknande – till mer komplexa exporter med avancerade löneberäkningar.

BPO Exchange – täpp till luckan mellan resursbehov och tillgänglighet
För att kunna hantera ett varierande servicebehov på ett kostnadseffektivt sätt krävs ofta att externa resurser tas in för att uppnå efterfrågad servicenivå. Med BPO Exchange går det att exportera behovet av medarbetare och importera tillgängliga resurser under planerings- och bemanningsfaserna. Det ger en översikt över den totala bemanningssituationen, både för interna och externa resurser, samt hur mycket var och en bidrar med.

Meetings – planera, boka in och hantera möten
Med mötesfunktionen kan användarna snabbt välja och boka in personer och grupper för utbildning och möten – oavsett var de befinner sig.

Vill du veta mer?

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend