Workforce Management Software | Calabrio ONE Workforce Management

Workforce Management-funktioner

Redo för framtiden: Agila lösningar för det moderna kontaktcentret 

NYA CALABRIO WFM FÖR EN HELT NY TID 

Calabrio WFM hjälper din organisation att planera och hantera verksamheten med hjälp av avancerad prognostisering, dynamisk schemaläggning och intelligent automatisering, samtidigt som ni får tillgång till verktyg och teknik för att stärka, utbilda och leda dagens arbetsstyrka.

Kärnfunktioner 

Prognoser

Prognostisering för flera kompetensområden och kanaler, för både kort- och långsiktig planering, samt för trender och säsongsanalyser.

Scheman

Kraftfull optimering av schemaläggningen av olika kompetenser för effektiv medarbetarplanering med hänsyn till arbetstidslagstiftning, efterfrågan, medarbetarnas egna önskemål och mycket mer.

Medarbetare

Medarbetaradministration, inklusive arbetstidsavtal och tilldelning av kompetens.

Arbetspass

Effektiv funktion som skapar arbetspass från valfri kombination av schemaaktiviteter.

Budget

För långsiktig planering av bemanningsbehov. Utvärdera tillgänglig personal jämfört med prognostiserat resursbehov.

Intraday

Ger översikt och detaljerad analys av trafik, prestation och bemanning på dagen, ned på intervallnivå.

MyTime

Finns både som webbaserad medarbetarportal och som IOS/Android-app. MyTime ger medarbetarna tillgång till sina scheman och branschledande verktyg för önskade arbetstider och självutvärdering.

CC/CX Connector

Calabrio tillhandahåller officiellt certifierade kopplingar till alla stora plattformar för kontaktcenter och kundupplevelse, för automatiserad överföring av kontaktdata till Calabrio WFM.

Software Development Kit (SDK)

Calabrio WFM omfattar en kraftfull SDK-plattform för anpassad utveckling och integration.

Kontroll, utbildning och hantering för dagens arbetsstyrka 

Kontroll

GE DINA MEDARBETARE SJÄLVSTÄNDIGHET OCH FLEXIBILITET VAR DE ÄN ARBETAR

Self-Scheduling – frihet för medarbetarna att uppnå mer
Ge dina frontline-medarbetare möjlighet att på egen hand flytta sina luncher och raster för den aktuella dagen eller kommande sju dagar. Schemat uppdateras direkt när en ändring har gjorts. Tack vare parametrar skapade av ledningen och automatiserad bemanningsövervakning krävs ingen chefsinblandning, och ändringarna påverkar inte kundservicenivåerna. Frigör dina medarbetares potential genom att avlägsna stressfaktorer och manuellt arbete.

Grant – din virtuella assistent för enklare självbetjäning
Grant är din egen WFM-medhjälpare som hanterar alla processer relaterade till schemaförfrågningar så att du kan fokusera på helhetsbilden. Grant bevakar den aktuella bemanningen samt medarbetarnas kompetenser och scheman och skickar chattmeddelanden när frivillig ledighet är tillgänglig.

Vacation Planner – anmäl frånvaro från valfri enhet automatiskt
Spara tid och pengar med Vacation Planner, som frigör värdefulla resurser och eliminerar pappersarbetet vid ansökningar om semester och ledighet. Dina medarbetare anmäler själva sin frånvaro via portalen/appen MyTime och får manuella eller automatiska aviseringar med besked om godkännande, avvisande eller väntelista, baserat på fördefinierade företagsregler.

Shift Trader – låt medarbetarna se och byta arbetspass med minimal övervakning
Medarbetarna kan byta arbetspass – med eller utan teamledarens/administratörens inblandning – samtidigt som bemanningsnivåerna bibehålls. Dina medarbetare kan snabbt se, utvärdera och byta tillgängliga arbetspass via översikten i medarbetarportalen/-appen MyTime.

Overtime Manager – snabbare anpassning genom medarbetarnas insikt och påverkan
Det har aldrig varit enklare att hitta personal med kort varsel för att lösa bemanningsbehoven. Dina medarbetare kan ange sin övertidskapacitet via portalen/appen MyTime för att skapa en extra resursbank för schemaläggare vid behov. Frontline-medarbetarna kan också se i sidofält när det sannolikt finns tillgänglig övertid. Då kan de ansöka om att få arbeta under den aktuella övertidsperioden och få ett automatiskt eller manuellt godkännande.

Utbildning

ÖKA TRANSPARENSEN OCH KOMMUNIKATIONEN KRING DE VIKTIGASTE NYCKELTALEN

Data Explorer – maximera kraften i din data
Anpassa din rapportering med de nyckeltal som är viktigast för ditt kontaktcenter. Rapporter och översikter kan utformas så att alla användare har tillgång till information och uppdaterad datauppdaterade data som tidigare varit svåra att nå och kombinera. Det går även att skapa standardöversikter så att alla användare har tillgång till samma information.

Anpassade översikter på startsidan – snabb insikt, smidigt och enkelt
Skapa anpassade översikter baserade på Data Explorer-teknik som visar den data som är viktigast för dig på din startsida när du loggar in. I en kontaktcentermiljö präglad av snabba förändringar kan du enkelt anpassa den mätdata du vill se på din startsida så att du kan uppdatera dig direkt och gräva djupare i områden som behöver fokus, allt på din startsida.

Gamification – främja medarbetarnas prestation och utveckling
Utbilda och motivera medarbetarna med utmärkelser och poängtavlor och belöna de bästa prestationerna baserat på företagets nyckeltal.

Hantering

INTELLIGENT ÖVERVAKNING OCH HANTERING AV TEAM OCH PROCESSER I VÅR NYA TID

Real-Time Adherence (RTA) – upptäck och åtgärda problem direkt
Övervaka medarbetarnas status med anpassningsbara översikter – i realtid. RTA-informationen, som visas tillsammans med scheman och medarbetarnas status, gör det lätt att kontrollera följsamheten och ändra i scheman för att uppfylla målen för servicenivåer under hela dagen. Användarna kan se historisk schemaföljsamhet för att identifiera beteendemönster samt godkänna bristande följsamhet.

Teams – hantera ditt team och anpassa scheman var du än befinner dig
Innehåller ett flertal olika verktyg för teamorganisering som gör det möjligt att på ett effektivt sätt samla, följa och anpassa scheman, samt övervaka medarbetarnas status.

Agent Schedule Messenger (ASM) – håll koll på och öka schemaföljsamheten
Popup-påminnelser och gränssnittet för meddelandefunktionen (för snabb, effektiv kommunikation mellan medarbetare och teamledare) hjälper medarbetare att hålla koll på sina schemalagda aktiviteter under dagen och uppfylla uppsatta servicenivåer genom förbättrad schemaföljsamhet.

CalendarLink – delning av scheman och åtkomst överallt
Medarbetarna kan se de senaste schemaändringarna på valfri mobil enhet och via kalendertjänster från tredje part (t.ex. iCal, MS Outlook) – var och när som helst. Det eliminerar inte bara tidskrävande manuell hantering av påminnelser, det ökar dessutom schemaföljsamheten.

SMSlink – schemaändringar i realtid
Automatiska meddelanden om schemaändringar som skickas till medarbetarna via SMS eliminerar arbetskrävande manuella processer. Proaktiva aviseringar skapar ökad schemaföljsamhet!

Payroll Integration – hantera och automatisera din lönehantering
Genom att automatisera din lönehantering kan du eliminera kostsamma felaktiga löneutbetalningar och spara administrationstid. Payroll-funktionen kan integreras med en mängd olika lönesystem och överföra enkla importer/exporter av schemalagd arbetstid och eventuella avvikelser – frånvaro, övertid, OB-tillägg och liknande – till mer komplexa exporter med avancerade beräkningar av ersättningen.

BPO Exchange – täpp till luckan mellan resursbehov och tillgänglighet
För att kunna hantera ett varierande servicebehov på ett kostnadseffektivt sätt krävs ofta att externa resurser tas in för att uppnå efterfrågad servicenivå. Med BPO Exchange går det att exportera behovet av medarbetare och importera tillgängliga resurser under planerings- och bemanningsfaser. Det ger en översikt över den totala bemanningssituationen, både för interna och externa resurser, samt hur mycket var och en bidrar med.

Redo för mer?

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend