Så optimerar Länsförsäkringar Bergslagen bemanningen genom Calabrios Workforce Management – Calabrio (Swedish)

Så optimerar Länsförsäkringar Bergslagen bemanningen genom Calabrios Workforce Management

+20%

Ökning av servicenivå

↓11%

Minskning av svarstid

smiling2

AUTOMATISERADE PROCESSER FÖR KVALITETSSÄKRING

graph2

BÄTTRE STÖD TILL VÄXANDE ARBETSSTYRKA PÅ DISTANS

I KORTHET

Företag Länsförsäkringar Bergslagen

Bransch Försäkrings- och banktjänster

Plats Sverige

Produkter som används Workforce Management

Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringsbolagens historia sträcker sig över 200 år tillbaka i tiden. Det första bolaget i koncernen, Länsförsäkring Kronoberg, grundades redan år 1801 och flera andra kom till under de närmaste decennierna därefter. År 2016 hade de totalt 23 länsförsäkringsbolagen 6 200 medarbetare och cirka 3,7 miljoner kunder över hela Sverige. Koncernen är marknadsledande på skadeförsäkring, den femte största retailbanken i Sverige och erbjuder även fastighetshetsförmedling. För de enskilda länsförsäkringsbolagen, som Länsförsäkringar Bergslagen, handlar en stor del av den dagliga verksamheten om att svara på kunders frågor och lösa problem via kundtjänsten.

UTMANINGAR

Ett effektivt och välfungerande kontaktcenter är en förutsättning för att lyckas inom bank- och försäkringsbranschen. Varje dag hör otaliga kunder av sig med frågor om försäkringsvillkor, skador och en mängd andra ärenden. För att kunna ge kunderna rätt support behöver Länsförsäkringar Bergslagen optimera bemanningen av kundtjänstpersonalen samtidigt som de måste följa strikta nordiska arbetsmiljöregler som begränsar arbetspassens längd och antal. Tidigare använde Länsförsäkringar Bergslagen en plattform från en annan leverantör för att planera bemanningen, men verktyget saknade stöd för tvåfaktorsautentisering och leverantören var svår att nå när det uppstod frågor. Länsförsäkringar Bergslagen behövde därför hitta en ny lösning som uppfyllde höga krav på användarvänlighet, stabilitet och funktionsbredd.

LÖSNING

Sedan senhösten 2022 använder Länsförsäkringar Bergslagen sig av Calabrios lösning för personalplanering för sitt kontaktcenter – Workforce Management (WFM). Bemanningsplattformen erbjuder möjligheter att planera verksamheten och förutse personalbehovet med hjälp av avancerad prognostisering för framtida arbetsbelastning, dynamisk schemaläggning och intelligent automatisering. Plattformen innehåller även en medarbetarportal som låter personalen själva lägga upp sina scheman, byta skift och ansöka om ledighet.

Med Calabrios WFM kan vi vara säkra på att vi alltid har personal med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är ett väldigt bra verktyg för vår personal”


säger Hanna Näslund, Trafikledare på Länsförsäkringar Bergslagen

Getronics

RESULTAT

Genom att använda Calabrios WFM-lösning har Länsförsäkringar Bergslagen fått en betydligt bättre överblick av bemanningen samtidigt som personalen har fått större möjligheter att själva påverka sin arbetstid. Det har gjort att företaget kan garantera bemanningen – även under arbetstoppar. Samtidigt har medarbetarportalen gjort det lättare för personalen att hitta en bra balans mellan fritid och arbetsliv, vilket i förlängningen förväntas minska sjukskrivningar och höja medarbetarengagemanget. Många har uttryckt sig positivt över hur användarvänlig plattformen är och hur enkelt det var att komma i gång. Den senaste medarbetarundersökning visade att att servicenivån har ökat med 11 procent sedan företaget implementerade Calabrios WFM samtidigt som svarstiderna har minskat med hela 20 procent. Det goda resultatet har gjort det lätt för Länsförsäkringar Bergslagen att ta beslutet att implementera WFM även för andra avdelningar och planen är att detta ska göras inom en snar framtid.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend