Hur utvecklar du agenternas kompetens? – Calabrio (Swedish)

4. Hur utvecklar du agenternas kompetens?

Calabrio’s årliga globala kontaktcenter-undersökning. Allt högre krav på kontaktcentret ställer också högre krav på både teknologi och medarbetares engagemang.
Magnus ger här exampel på hur företag ger mer inflytande till sina anställda, genom ”självschemaläggning” av arbetstiden, i syfte att förbättra både kundservice och medarbetarengagemang.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend