CALABRIO ANALYTICS

Lär dig hur Calabrio Analytics gör det möjligt för kontaktcenter att analysera telefon-, e-post- och textinteraktioner och övervaka agentaktivitet.