Contact Center Reporting - Calabrio (Swedish)

Calabrio Advanced Reporting

Business Intelligence för, och bortom, kontaktcentret

BUSINESS INTELLIGENCE FÖR DET MODERNA, FLERKANALIGA KONTAKTCENTRET

Calabrio Advanced Reporting är en avancerad självbetjäningslösning för Business Intelligence på, och bortom, kontaktcentret. Lösningen ger den realtidsinformation och användbara insikt som krävs för att hantera och förbättra resultatet inom hela företaget.

En ny tid med nya utmaningar

Vi vill hjälpa dig att hantera den nya tidens utmaningar. Oavsett om du är en marknadschef som analyserar kundbortfall och kampanjresultat eller en analytiker som identifierar trender och risker för att kommunicera dem genom tydlig, distribuerbar statistik, har Calabrio Advanced Reporting utvecklats tagits fram för dig

LÅT DINA DATA SKAPA VÄRDE INOM HELA FÖRETAGET

Utnyttja realtidsinformation. Tillämpa realtidsuppdaterad datainsikt för att maximera medarbetarnas engagemang och fatta agila beslut som förbättrar kontaktcentrets resultat direkt.

Använd bättre data för att fatta bättre beslut. Eliminera manuell, felbenägen rapportering. Öka dataintegriteten och skapa en enda källa till sanning. Använd mer korrekta och exakta data för ökad effektivitet och bättre beslut inom hela organisationen.

Gräv djupare i dina data – och visualisera resultatet
. Uppnå värde direkt med rapporteringsverktyg, översikter och resultatkort som är lätta att använda. Gräv djupare med intuitiv ad hoc-rapportering. Skapa detaljerade visualiseringar och omvandla komplexa data till statistik som alla kan förstå.

Samarbeta, skapa samsyn och uppmana till handling. Dela och samarbeta smidigt och enkelt med viktiga intressenter tack vare intuitiva rapporter, översikter och diagram. Tydliggör möjligheterna – och skapa samsyn kring hur ni ska utnyttja dem.

ELIMINERA DATASILOR MED EN HELTÄCKANDE LÖSNING FÖR BUSINESS INTELLIGENCE

Oavsett om dina data lagras i silor på grund av strukturella faktorer eller om det beror på att företagets tillväxt har resulterat i flera olika inkompatibla system, så innebär Advanced Reporting ett slut på dina datasilor och problem med att lappa ihop specifika rapporteringsprodukter efter leverantör, hierarki, kund eller datatyp.

Aggregera och integrera dina data fullständigt för att utnyttja de insikter om kontaktcentret som ligger gömda inom olika delar av företaget. Genom att skapa en effektiv och exakt plattform för kontaktcentrets Business Intelligence och analys kan du tillgodose kraven från dagens snabba affärsklimat. Skapa värde inom hela företaget genom att förbättra kundupplevelsen, öka medarbetarnas engagemang, accelerera försäljningen, underlätta kundcentrets marknadsföring och mycket mer.

Contact Center Reporting

Kombinera och synkronisera dina kundinteraktionsdata på ett sömlöst sätt. Kombinera kontaktcentrets separata dataflöden – oavsett format och källa, inklusive automatisk samtalsfördelning (ACD), interaktivt talsvar (IVR), kvalitetsövervakning, Workforce Management, CRM, HR, egenbyggda program och mycket mer. Integrera strukturerade och ostrukturerade data. Samla dina data i intelligenta visualiseringar och översikter som är enkla att nå och dela inom hela företaget för effektivare beslutsfattande.

Contact Center Reporting

Skapa en enda källa till sanning för din affärsinformation.
Kombinera dataflöden från alla delar av företaget. Koppla samman system från olika leverantörer. Skapa en central vy för samtliga kontaktcenter. Uppnå total transparens för dina kundinteraktioner i alla kanaler för att fatta bättre, mer välinformerade affärsbeslut.

Contact Center Reporting

Förenkla och effektivisera processer
Lätta bördan för dina affärsanalytiker och IT-resurser. Automatisera datainsamlingen. Eliminera tidskrävande och felbenägen manuell datainsamling. Utnyttja färdigbyggda dataadaptrar för att automatisera datainsamlingen och säkerställa snabbare integration av nya datakällor.

SJÄLVBETJÄNINGSLÖSNING FÖR BUSINESS INTELLIGENCE:
ANVÄNDBARA INSIKTER PÅ KORTARE TID FÖR ALLA

Ta kontroll via ett Command Center för rapportering. Få åtkomst till, skapa, publicera, schemalägg, dela och hantera rapporter, översikter och resultatkort. Allt från ett enkelt, webbaserat Command Center med ett lättanvänt Business Intelligence-verktyg. Lägg mindre tid på att skapa rapporter och översikter, och mer tid på att använda dem för att uppnå ständiga förbättringar.

Gör kontaktcentrets Business Intelligence tillgänglig för alla. Det handlar om en självbetjäningslösning för Business Intelligence som alla kan använda – från kontaktcentrets frontline till affärsanvändare och ända upp till styrelsen. Det behövs ingen examen i datavetenskap. Låt intuitiva rapporteringsverktyg automatiskt generera mätdata och statistik för de viktigaste intressenterna. Använd dra och släpp-funktionen för att skapa ad hoc-rapporter. Utforska dina data med hjälp av vanliga affärstermer.

Dig deeper

See the entire range of robust reporting capabilities Calabrio puts at your fingertips.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend