Blog - Page 4 | Calabrio
Blog

Fem trender för kvalitetsstyrning på kontaktcenter

Kontaktcentrens tekniska status utvecklas snabbt. Varje framsteg bär ett löfte om nya strategier som kan ta kvalitetsstyrningen till nästa nivå och skapa nytt mervärde – för kontaktcentret såväl som för hela verksamheten. Här listar vi fem trender som vi tror kommer att förändra kvalitetsstyrningens operativa metoder – och som kommer att bära med sig nya [...]
Read More

Lägesrapport kontaktcenter 2021: Molnet är här! Vad händer nu?

Covid 19-pandemin har haft en dramatisk effekt på den digitala transformationen över hela affärsvärlden. En uppskattning ger vid handen att den kollektiva digitala omvandlingen skyndades på med 5,3 år under det första halvåret 2020. Kontaktcentren blev en allt viktigare faktor för affärsframgång; företagen lade sin tillit till dessa för att vårda kundrelationer på vitt skiftande [...]
Read More

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend